Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów oraz Klub Radnych Forum Obywatelskie ma zaszczyt zaprosić Wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz współczesnymi metodami kształtowania tego rozwoju ma konferencje nt. możliwości założenia w Strzyżowie podstrefy ekonomicznej.Spotkanie, które odbędzie się 20 listopada, będzie kolejną dyskusją nad możliwościami rozwoju lokalnego, po debacie nt. potencjału turystycznego powiatu strzyżowskiego oraz metod wspierania przedsiębiorczości przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Tematy, jakie zostaną poruszone to m.in.: silne i słabe strony Gminy Strzyżów pod kątem założenia podstrefy ekonomicznej (infrastruktura drogowa, kolejowa, internetowa, tradycje przemysłowe, zasoby ludzie), szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą funkcjonowanie podstrefy ekonomicznej (zagrożenia dla środowiska, szansa obniżenia poziomu bezrobocia, szansa na inwestycje zewnętrzne), powstanie i rozwój mieleckiej strefy ekonomicznej (rozwój pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce i odpowiedź na pytanie, czy podstrefę można założyć na jej fundamencie?), powstanie i rozwój podkarpackiego parku naukowo – technologicznego.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)

Dodaj komentarz