XX Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu  28 czerwca 2012 r. tj. (czwartek) o godzinie 1100 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

3.    Informacja o działalności spółek  z  o. o. będących własnością Gminy Strzyżów za 2011 rok.

4.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2011 rok.

5.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2011 rok.

6.    Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2011 rok.

7.    Informacja o stanie mienia Gminy Strzyżów.

8.    Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzyżowie
w sprawie udzielenia absolutorium oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie o tym wniosku.

9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzyżów za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strzyżów za 2011 rok.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzyżowa.

11. Rozpatrzenie pozostałych projektów uchwał:

a.      zmieniającej uchwałę Nr XX/121/96 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 kwietnia 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli.

b.      zmieniającej uchwałę Nr XIX/154/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 4 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie oraz nadania jej statutu,

c.       w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

d.      zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Strzyżów na 2012 r. Nr XV/132/12 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 26 stycznia 2012 roku,

e.       zmieniającej uchwałę Nr XV/133/12  Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia

26 stycznia 2012 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2012 – 2022.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

Źródło: http://www.strzyzow.pl/aktualnosci/2012/06/aktual_sesja.htm

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz