Wesprzyj nas

Działalność Stowarzyszenia wymaga zaangażowania członków i sympatyków oraz środków finansowych.
Jeśli nasze cele statutowe są Ci bliskie zachęcamy do jak największego angażowania się w działalność Stowarzyszenia oraz w miarę możliwości o wsparcie finansowe.

Możliwe jest wpłacanie darowizn na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Konto dla wpłacających:

38 9168 0004 0000 1456 2000 0010

Stowarzyszenie PROJEKT STRZYŻÓW
ul. Tunelowa 9
38-100 Strzyżów

Tytułem: Darowizna na działalność statutową

 

POBIERZ DOWÓD WPŁATY W FORMACIE PDF

 

Wpłaty bez prowizji można dokonać w:

– Banku Spółdzielczym w Strzyżowie [ul. Słowackiego 36, 38-100 Strzyżów];

– Punkcie Kasowym zlokalizowanym w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie [ul. Daszyńskiego 6, 38-100 Strzyżów];

– Banku Spółdzielczym o/Frysztak [Pl. Św. Floriana 9, 38-130 Frysztak];

– Banku Spółdzielczym o/Wiśniowa [38-124 Wiśniowa  251];

– Banku Spółdzielczym o/Czudec [38-120 Czudec, ul. Jasielska 9];

– Banku Spółdzielczym o/Niebylec [38-114 Niebylec 170];

 

Wpłata w każdej wysokości jest dla nas dużym wsparciem.  Wszystkim darczyńcom jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Swoją hojnością i wspaniałym gestem przyczyniają się Państwo do rozwoju Stowarzyszenia Projekt Strzyżów!

 

Darowizny od osób fizycznych:

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

Darowizny od osób prawnych:

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:

przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.