Dlaczego Projekt Strzyżów?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów jest organizacją pozarządową funkcjonująca na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku, założonym przez grupę młodych ludzi w styczniu 2012 roku. Pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się osobom zainteresowanym działalnością Stowarzyszania, jest: dlaczego powstało i jaka była intencja założenia nowej, oddolnej inicjatywy społecznej?

Organizacje pozarządowe pełnią w Polsce coraz większa rolę. Wyłączone z aktywności społecznej w czasach PRL, od 1989 roku przeżywają swój renesans, aktywnie wspierając działania administracji publicznej w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i turystyka. Na koniec III kwartału 2006 roku w rejestrze REGON (rejestrze podmiotów gospodarki narodowej) zarejestrowanych było 8212 fundacji i aż 55016 stowarzyszeń. Największa część organizacji (39,2%) działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji oraz pokrewnych dziedzinach, mających na celu realizację hobby własnych członków. Inne koncentrują się na działalności kulturowej, oświatowej i edukacyjnej.

Continue reading „Dlaczego Projekt Strzyżów?”