Start up jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – seminarium

23 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie odbyło się seminarium poświęcone nowej formie prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest start up. Na nasze zaproszenie zajęcia poprowadził Daniel Dereniowski z Podkarpackiej Koalicji Startupów. Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję porozmawiać, jak można zaangażować się w sieć powiązań start up, dlaczego google i facebook odniosły sukces, jakie są przykłady sukcesów polskich startupów. Serdecznie dziękujemy za obecność i aktywność.

Wykład Tomasza Wójtowicza z okazji światowych dni przedsiębiorczości w OSZ w Strzyżowie

20 listopada z okazji Światowych Dni Przedsiębiorczości Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie zorganizował konferencję dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Jednym z prelegentów był założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który wygłosił referat na temat rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce w latach 1989-2015.

Spotkanie otwarte z Prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panem Januszem Fudałą

27 lutego miało miejsce spotkanie otwarte z Prezesem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Panem Januszem Fudałą. Na spotkaniu omówione zostały bieżące i przyszłe projekty realizowane przez RARR, w tym wspieranie MŚP, wpieranie NGO, zarządzanie i rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, ekonomia społeczna w nowej perspektywie finansowej i inne. Dziękujemy wszystkim za obecność i aktywność oraz zapraszamy na kolejne spotkania.

Zaproszenie na publiczną prezentację programu wyborczego

Jako Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie – Projekt Strzyżów zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na publiczną dyskusję nad programem społeczno – gospodarczym „Strzyżów 2014-2018” połączoną z prezentację kandydatów do Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Na spotkaniu przedstawimy naszą wizję i misję Gminy, najważniejsze postulaty naszego programu, jak również cele do zrealizowania w poszczególnych miejscowościach. Wierzymy, że otwartość działalności publicznej, jaką proponujemy przyczyni się do nowej jakości funkcjonowania lokalnego samorządu.

Serdecznie zapraszamy.

Dom Kultury Sokół w Strzyżowie, 19 października 2014 godz. 15:00, sala konferencyjna IIp.

plakat zaproszenie ostateczna werska (1)

Zapraszamy na spotkanie z Senatorem RP Zdzisławem Pupą

Zapraszamy na spotkanie poświęcone problematyce rolnej. Gościem będzie Senator RP Zdzisław Pupa – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Tematy, jakie nas interesują to:

– dopłaty bezpośrednie w latach 2015-2020;
– energia odnawialna, a potrzeby rolnictwa;
– ekonomika rolnictwa;
– rolnictwo ekologiczne;
– rola i znaczenie rolnictwa, a gospodarka powiatu strzyżowskiego

pupa

Zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Wójtowiczem organizowane prze Koło Nauk Politycznych UR

Koło Nauk Politycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje cyklicznie spotkania z osobami życia publicznego, samorządowcami, społecznikami i specjalistami rozmaitych polityk.

26 marca wykład otwarty wygłosi założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz. Tematem spotkania będzie: „Humanista w społeczności lokalnej. Wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych na studiach do kształtowania postaw lokalnych liderów.”

spottw Continue reading „Zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Wójtowiczem organizowane prze Koło Nauk Politycznych UR”

Spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi ziemi strzyżowskiej

Cechą charakterystyczną każdej społeczności lokalnej jest jej historia i tradycja. Obydwie tworzyły osoby, które w znaczący sposób wpływały na bieg wydarzeń swoich czasów. Metodami ich działania był talent artystyczny, autorytet naukowy, działalność dobroczynna, w wyjątkowych okolicznościach natomiast odwaga i walka o wolność. Tego ostatniego nie zabrakło grupie młodych ludzi ziemi strzyżowskiej na czele z Panem Eugeniuszem Szczepankiewiczem, Tadeuszem Nowakiem, Kazimierzem Łyszczarzem, Jerzym Żegliną oraz Janem Prokopowiczem, którzy w młodym wieku złożyli organizację – Demokratyczną Armię Krajową. Zdecydowali się tym samym kontynuować działalność niepodległościową po II wojnie światowej w obliczu budowania w Polsce systemu komunistycznego. W przeciwieństwie do innych weteranów walk o niepodległość musiały minąć jednak długie lata zanim oficjalnie można było o nich mówić w kategoriach bohaterów. Continue reading „Spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi ziemi strzyżowskiej”

Spotkanie z Mariuszem Kawą

Rozmowa (nie)polityczna – tak można przedstawić formę dyskusji, jaka miała miejsce 27.08 między członkami i osobami zaprzyjaźnionymi z PS, a Mariuszem Kawą. Dystansując się od brutalnych praw, jakimi rządzi się kampania wyborcza i różnic światopoglądowych między różnymi osobami rozmawialiśmy o roli młodych ludzi w życiu publicznym.

Continue reading „Spotkanie z Mariuszem Kawą”

Zaproszenie na spotkanie z Mariuszem Kawą

Zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Kawą. Na spotkaniu porozmawiamy i przekażemy kandydatowi na senatora postulaty, którymi naszym zdaniem powinien zając się parlamentarzysta. Ich celem jest poprawa sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. W naszej opinii należy do nich:
– ograniczenie biurokracji;
– zmiana metod walki z bezrobociem;
– rządy prawa;
– deregulacja zawodów;
– zrównoważony rozwój;
– rodzina fundamentem przyszłości;
– bezpieczeństwo jako fundament rozwoju.

Spotkanie z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską

17 sierpnia br. w spotkaniu członkowskim Stowarzyszenia Projekt Strzyżów uczestniczyła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska (Europejska Partia Ludowa/Platforma Obywatelska) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta.  Continue reading „Spotkanie z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską”