Tag Archives: sesja

Blog Projektu Strzyżów – XXXIX Sesja Rady Miejskiej W Strzyżowie

Prace społecznie użyteczne stanowią jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Jednak realnym i najważniejszym instrumentem aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenie naszej gminy i powiatu, będzie utworzenie na terenie Strzyżowa podstrefy SSE Euro-Park Mielec. Odbywanie kolejnych staży, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, czy też robót publicznych nie zlikwiduje wysokiej stopy bezrobocia na naszym terenie, utrzymującej się już od bardzo wielu lat (stopa bezrobocia w latach 2003-2014 stale utrzymuje się na poziomie dwudziestu kilku procent). – Jeden z komentarzy Grzegorza Barana przedstawiającego przebieg Trzydziestej Dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Zachęcamy do zapoznania się z całością

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do przeczytania kolejnego wpisu na naszym blogu. Tym razem Radny Grzegorz Baran przedstawia i komentuje przebieg XXXVII Sesji Rady Miejskiej, w tym głosowanie nad budżetem na rok 2014.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na naszym blogu.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXV Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem trzydziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na naszym blogu.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem trzydziestej czwartej sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Szczegółowe informacje na naszym blogu.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na blogu Projektu Strzyżów. Ostatni wpis autorstwa Grzegorza Barana dotyczy przebiegu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie.

 

Dnia 28 września 2013 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania przedstawiono informację o wykonaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów za I półrocze 2013 roku oraz rozpatrywano następujące projekty uchwał:

Blog Projektu Strzyżów – XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na blogu Projektu Strzyżów. Ostatni wpis autorstwa Grzegorza Barana dotyczy przebiegu XXXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Sesja Rady Powiatu

27 czerwca 2012 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Strzyżowie. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ w Strzyżowie za 2011 rok.

 

XX Sesja Rady Miejskiej

Informujemy, że w dniu  28 czerwca 2012 r. tj. (czwartek) o godzinie 1100 w Domu Kultury ,,Sokół” w Strzyżowie odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie z następującym porządkiem obrad:

XX sesja Rady Powiatu w Strzyżowie

30 maja 2012 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Strzyżowie, której najważniejszym punktem było głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2011. Większością głosów radni zadecydowali o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 15 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.