Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa

Kilka miesięcy temu na stronie Projektu Strzyżów zamieszczona została ankieta, dotycząca dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, które odpowiedziały na 10 pytań zamkniętych. Jednym z pierwszych wniosków, jaki się nasuwa po lekturze wyników, jest potrzeba budowy lub modernizacji dwóch miejsc – stadionu sportowego oraz Domu Kultury Sokół. Ponadto mieszkańcy cenią sobie poziom bezpieczeństwa w Gminie. Za największy sukces samorządu gminnego uważają budowę Aquaparku Otylia. Za największą porażkę wskazują bezrobocie i ubóstwo, które wynika m.in. z braku reakcji samorządu gminnego na upadek wszystkich dużych zakładów przemysłowych w okresie transformacji. Bardzo pozytywnie oceniona została idea budżetu obywatelskiego. Ponad 20% wypełniających ankietę zaznaczyło, że aktywnie uczestniczy w budżecie obywatelskim, a połowa popiera pomysł ale nie zgłasza własnych pomysłów do realizacji. Działania podejmowane w przyszłości przez samorząd powinny koncentrować się z kolei z jednej strony na budowie (modernizacji) stadionu sportowego i domu kultury, z drugiej strony na kanalizacji miasta i wszystkich innych miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Serdecznie dziękujemy na udział w ankiecie. Komentarze, jakie się pojawiły w związku z jej przeprowadzeniem skłonią nas w przyszłości do zastosowania pytań z rozszerzoną odpowiedzią (otwartych), które dają możliwość zamieszczenia komentarza. Wyniki poniższej ankiety wykorzystane zostaną zarówno przez Nas do dalszej działalności jak również radych Forum Obywatelskiego w ramach działalności na forum Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Z poważaniem
Tomasz Wójtowicz Continue reading „Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa”

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne

Read More

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć wniosek poprzez biuro powiatowe ARiMR.

Operacja dedykowana jest dla rolników, którzy zamierzają przeprowadzić inwestycje w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 900 tyś zł. Continue reading „Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne”

Start up jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – seminarium

23 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie odbyło się seminarium poświęcone nowej formie prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest start up. Na nasze zaproszenie zajęcia poprowadził Daniel Dereniowski z Podkarpackiej Koalicji Startupów. Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję porozmawiać, jak można zaangażować się w sieć powiązań start up, dlaczego google i facebook odniosły sukces, jakie są przykłady sukcesów polskich startupów. Serdecznie dziękujemy za obecność i aktywność.

Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

             Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformował o tym Marszałek Władysław Ortyl na Sesji Sejmiku. W czasie swojej prezentacji, w części dotyczącej infrastruktury podkreślił duże natężenie ruchu, jakie ma miejsce na tym odcinku oraz jego znaczenie, jako drogi wyprowadzającej ruchu z Rzeszowa w kierunku południowym. Continue reading „Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020”

Trwają pracę nad PROM (Partnerstwo na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego)

Trwają prace nad PROM (Program na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego). Pod nadzorem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego mają powstać strategię zarządzania zmianą dla każdego z powiatów uczestniczących w projekcie (w tym strzyżowskiego).
Dlaczego jest to istotne?
– strategie zarządzania zmianą będzie można wykorzystać w czasie prac nad strategiami rozwoju powiatu;
– będzie można je wykorzystać w czasie prac nad strategiami rozwoju gminy w powiecie strzyżowskim;
– strategie będą zawierały wyniki badań, które do tej pory nikt nie prowadził, m.in. zapotrzebowanie firm z Doliny Lotniczej na pracowników w „białych” i „niebieskich” kołnierzykach;
– dane te będzie można wykorzystać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Dobrzechowie;
– strategia powinna zawierać także dane nt. form i rodzajów działalności gospodarczych, jakie prowadzone są w danym powiecie (które formy stały się już niedochodowe, a które wciąż dają możliwość rozwinięcia biznesu);
Continue reading „Trwają pracę nad PROM (Partnerstwo na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitarnego)”

Konferencja „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?” – galeria i relacja filmowa

Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową z naszej konferencji. Materiał filmowy autorstwa TV Południe znajduje się pod linkiem:

LINK: Konferencja – relacja filmowa

Continue reading „Konferencja „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?” – galeria i relacja filmowa”

Członkowie PS współzałożycielami nowej organizacji pozarządowej w Rzeszowie – Stowarzyszenia Agora Podkarpacka

Latem br. w Rzeszowie rozpoczęła działalność kolejna organizacja pozarządowa, której współzałożycielami byli członkowie Projektu Strzyżów. Celem Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Obywatelskich i Samorządności „Agora Podkarpacka” (jak została nazwana przez członków), ma być wspieranie inicjatyw, postaw i działań , które promują: wartości demokratyczne, udział społeczeństwa w życiu politycznym oraz wnoszą wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego. Ponadto upowszechnianie idei samorządności i działanie na rzecz inicjatyw obywatelskich.

Continue reading „Członkowie PS współzałożycielami nowej organizacji pozarządowej w Rzeszowie – Stowarzyszenia Agora Podkarpacka”

Wizja nowej strategii rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów na lata 2015-2030 oczami Stowarzyszenia Projekt Strzyżów

W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania aktualnej „Strategii zrównoważonego rozwoju Gmin Miasta Strzyżów na lata 2005-2015” członkowie Stowarzyszenie spotkali się z samorządowcami w celu dyskusji nad nową wizją strategii. Spotkanie otworzył Założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który przygotował krótki wykład na temat najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych regionu, porównując poszczególne dane makroekonomiczne do ich odpowiedników na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Continue reading „Wizja nowej strategii rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów na lata 2015-2030 oczami Stowarzyszenia Projekt Strzyżów”