Tag Archives: projekt strzyżów

Ochotnicze Hufce Pracy – działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Spotkanie warsztatowe PS, OSZ i OHP

Spotkanie warsztatowe zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego, OHP i Projekt Strzyżów. Temat: „Krajowy i lokalny rynek pracy oraz zawody deficytowe” – zdjęcia.

 

PS nawiązał współpracę z organizacją pozarządową

W dniu 04.06.2012 w Niebylcu, dzięki gościnności Wójta Gminy Niebylec Pana Zbigniewa Koraba odbyło się spotkanie z przedstawicielami pozarządowej organizacji „STOWARZYSZENIE BRACTWO NOWEGO ŚWIATŁA”.

Zebranie założycielskie Instytutu Universum Civile w Rzeszowie

W dniu 22.05.2012 w Rzeszowie odbyło się zebranie założycielskie Instytutu Universum Civile.

Spotkanie otwarte z doradcą zawodowym

Projekt Strzyżów zaprasza serdecznie na bezpłatne spotkanie otwarte z doradcą zawodowym 14 czerwca o 17:00 w Strzyżowie. Na spotkaniu poruszane będą m.in. kwestie:

– obecnej sytuacji na rynku pracy;

– pozyskiwania środków europejskich;

– problemu wyboru zawodu po szkole średniej;

– zawodów, profesji i specjalizacji, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy;

Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt mailowy: projektstrzyzow@gmail.com

Dlaczego Projekt Strzyżów?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów jest organizacją pozarządową funkcjonująca na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku, założonym przez grupę młodych ludzi w styczniu 2012 roku. Pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się osobom zainteresowanym działalnością Stowarzyszania, jest: dlaczego powstało i jaka była intencja założenia nowej, oddolnej inicjatywy społecznej?

Organizacje pozarządowe pełnią w Polsce coraz większa rolę. Wyłączone z aktywności społecznej w czasach PRL, od 1989 roku przeżywają swój renesans, aktywnie wspierając działania administracji publicznej w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i turystyka. Na koniec III kwartału 2006 roku w rejestrze REGON (rejestrze podmiotów gospodarki narodowej) zarejestrowanych było 8212 fundacji i aż 55016 stowarzyszeń. Największa część organizacji (39,2%) działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji oraz pokrewnych dziedzinach, mających na celu realizację hobby własnych członków. Inne koncentrują się na działalności kulturowej, oświatowej i edukacyjnej.

Wywiad Prezesa PS Tomasza Wójtowicza dla RadioWnet.PL

W celu zobaczenia wywiadu, kliknij tutaj