Tag Archives: projekt strzyżów

Założyciele Projektu Strzyżów i Agory Podkarpackiej na międzynarodowej konferencji InternetBeta 2013

We wrześniu br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie miała miejsce międzynarodowa konferencja innowacyjności i nowych technologii InternetBeta 2013. W śród słuchaczy byli założyciel i prezes Stowarzyszenia Projekt Strzyżów Tomasz Wójtowicz założyciel oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia Agora Podkarpacka Paweł Skoczowski.

Członkowie PS na StartUp Mixer zorganizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim

Na zaproszenie władz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Rzeszowskim, członkowie PS wzięli udział w prezentacji nowych firm na StartUp Mixer. Celem spotkania było zapoznanie się z działalnością AIP w Rzeszowie oraz ocenienie podmiotów gospodarczych założonych przez młodych ludzi pod kątem innowacyjności i przyszłego rozwoju.

„Już dziś pomyśl o przyszłości” – Konferencja z udziałem Prezesa PS Tomasza Wójtowicza

17 października w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbyła się konferencja zorganizowana przez OHP i OSZ w ramach Wojewódzkich Targów Edukacji i Pracy „Nauka-Praca-Kariera”. W konferencji jako panelista wziął udział założyciel PS Tomasz Wójtowicz, który przedstawił wykład „Wybór kierunku studiów, a zatrudnienie”.


Wizja nowej strategii rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów na lata 2015-2030 oczami Stowarzyszenia Projekt Strzyżów

W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania aktualnej „Strategii zrównoważonego rozwoju Gmin Miasta Strzyżów na lata 2005-2015” członkowie Stowarzyszenie spotkali się z samorządowcami w celu dyskusji nad nową wizją strategii. Spotkanie otworzył Założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który przygotował krótki wykład na temat najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych regionu, porównując poszczególne dane makroekonomiczne do ich odpowiedników na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Spotkanie z Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewską

17 sierpnia br. w spotkaniu członkowskim Stowarzyszenia Projekt Strzyżów uczestniczyła Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Łukacijewska (Europejska Partia Ludowa/Platforma Obywatelska) oraz Przewodniczący Rady Powiatu Strzyżowskiego Pan Marek Jurzysta. 

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów wspiera Szlachetną Paczkę na terenie powiatu strzyżowskiego

Szlachetna Paczka jest ogólnopolską akcją charytatywną, polegającą na pomocy potrzebującym rodzinom. Co roku w projekcie bierze udział kilka tysięcy wolontariuszy, których zadaniem jest znalezienie potrzebujących osób.

Ochotnicze Hufce Pracy – działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Spotkanie warsztatowe PS, OSZ i OHP

Spotkanie warsztatowe zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego, OHP i Projekt Strzyżów. Temat: „Krajowy i lokalny rynek pracy oraz zawody deficytowe” – zdjęcia.

 

PS nawiązał współpracę z organizacją pozarządową

W dniu 04.06.2012 w Niebylcu, dzięki gościnności Wójta Gminy Niebylec Pana Zbigniewa Koraba odbyło się spotkanie z przedstawicielami pozarządowej organizacji „STOWARZYSZENIE BRACTWO NOWEGO ŚWIATŁA”.

Zebranie założycielskie Instytutu Universum Civile w Rzeszowie

W dniu 22.05.2012 w Rzeszowie odbyło się zebranie założycielskie Instytutu Universum Civile.