Tag Archives: praca

Wypowiedź Dariusza Króla z Młodzieżowej Rady Zatrudnienia dla Radia Rzeszów w kwestii użyteczności stażów zawodowych dla znalezienia pracy.

Wypowiedź Dariusza Króla z Młodzieżowej Rady Zatrudnienia dla Radia Rzeszów w kwestii użyteczności stażów zawodowych dla znalezienia pracy.

http://www.radio.rzeszow.pl/informacje/item/36508-mlodziezowa-rada-zatrudnienia-praca-po-stazu-to-fikcja

Wakacyjna oferta Ochotniczych Hufców Pracy dla młodzieży

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku. Warto jednak wykorzystać wolne chwile na zdobycie nowych doświadczeń. Może to być pierwsza praca, może to być nabycie nowych umiejętność zawodowych, które w przyszłości z pewnością okażą się niezbędne. Gdzie można poszukać wsparcia? W Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, która jak co roku przygotowała bogatą ofertę dla młodzieży w ramach akcji „LATO Z OHP”

Ochotnicze Hufce Pracy – działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.