Powiat strzyżowski zaprasza na wakacje

Już wkrótce rozpoczną się upragnione wakacje, a wraz z nimi czas wyjazdów i wypoczynku na łonie przyrody. W związku z tym zapraszamy Państwa do odwiedzenia powiatu strzyżowskiego malowniczo położonego w nieskażonym naturalnym środowisku Pogórza z unikatowymi formami przyrodniczymi (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, rezerwaty) i licznymi zabytkami. Zachęcamy także do skorzystania z ofert wakacyjnych przygotowanych przez ośrodki sportowe i rekreacyjne, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki kultury z naszego powiatu. Continue reading „Powiat strzyżowski zaprasza na wakacje”

Powiat Strzyżowski stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

Po rozpoczęciu realizacji projektu związanego z budową Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii obecnie samorząd powiatowy przystąpił do projektu wsparcia szkolnictwa zawodowego przez programy szkoleń, staży i praktyk zawodowych. Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek wziął udział w konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu w województwie podkarpackim, która odbyła się 15 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, podczas której podpisano 30 umów partnerskich w sprawie realizacji projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Czudcu i Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.

  Continue reading „Powiat Strzyżowski stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe”

Warto wybrać szkołę ponadgimnazjalną w naszym powiecie!

Absolwenci gimnazjów mają niecałe 2 tygodnie (do 1 czerwca) na wybór dalszej drogi kształcenia i złożenie podania o przyjęcie do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. W powiecie strzyżowskim absolwenci gimnazjów mogą skorzystać z ofert edukacyjnych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie,  Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie oraz Zespołu Szkół w Czudcu. Uczniowie niepełnosprawni mogą kształcić się w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych w Strzyżowie i we Frysztaku. Nasze szkoły oferują m.in. wiele ciekawych profili i zawodów, wartościowe programy stypendialne, dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczniów program kształcenia i różnorodne możliwości zajęć pozalekcyjnych. Zachęcamy gimnazjalistów do wyboru szkół na terenie powiatu strzyżowskiego!

Continue reading „Warto wybrać szkołę ponadgimnazjalną w naszym powiecie!”

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzyżowskim

 

Samorząd Powiatu Strzyżowskiego sukcesywnie rozwija system wspierania młodzieży poprzez różne formy pomocy materialnej oferowane albo bezpośrednio w szkołach, albo też koordynowane przez Starostwo Powiatowe. Unikalnym programem stypendialnym naszego samorządu jest niewątpliwie Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego adresowany do uzdolnionej młodzieży klas trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Continue reading „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzyżowskim”