Start up jako nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – seminarium

23 maja w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie odbyło się seminarium poświęcone nowej formie prowadzenia działalności gospodarczej, jakim jest start up. Na nasze zaproszenie zajęcia poprowadził Daniel Dereniowski z Podkarpackiej Koalicji Startupów. Uczniowie Zespołu Szkół mieli okazję porozmawiać, jak można zaangażować się w sieć powiązań start up, dlaczego google i facebook odniosły sukces, jakie są przykłady sukcesów polskich startupów. Serdecznie dziękujemy za obecność i aktywność.

Wykład Tomasza Wójtowicza z okazji światowych dni przedsiębiorczości w OSZ w Strzyżowie

20 listopada z okazji Światowych Dni Przedsiębiorczości Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie zorganizował konferencję dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Jednym z prelegentów był założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który wygłosił referat na temat rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w Polsce w latach 1989-2015.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego zaprasza na bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS) IV piętro
tel. (17)276-55-95

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY
W STRZYŻOWIE W RAMACH PROJEKTU
„OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Zaproszenie na konferencje edukacyjną OSZ w Strzyżowie

17 października o godz. 10:00 w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbędzie się konferencja edukacyjna „Już dziś pomyśl o swojej przyszłości. Bądź przedsiębiorczy”. Organizatorem są: Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie.
Projekt Strzyżów, jako jeden z partnerów wspiera konferencje merytorycznie i organizacyjnie.

Continue reading „Zaproszenie na konferencje edukacyjną OSZ w Strzyżowie”

BEZPŁATNE SZKOLENIE: Magazynier-operator wózka jezdniowego

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY W STRZYŻOWIE W RAMACH PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:
„Magazynier-operator wózka jezdniowego” Termin realizacji: wrzesień

Oferta skierowana jest do:
młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy
ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

Tel. (17) 276-55-95 lub 693 217 096

ZAPRASZAMY!!!
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

Wakacyjna oferta Ochotniczych Hufców Pracy dla młodzieży

Wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku. Warto jednak wykorzystać wolne chwile na zdobycie nowych doświadczeń. Może to być pierwsza praca, może to być nabycie nowych umiejętność zawodowych, które w przyszłości z pewnością okażą się niezbędne. Gdzie można poszukać wsparcia? W Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, która jak co roku przygotowała bogatą ofertę dla młodzieży w ramach akcji „LATO Z OHP”

Continue reading „Wakacyjna oferta Ochotniczych Hufców Pracy dla młodzieży”

Ochotnicze Hufce Pracy – działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka, do której głównych zadań należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.

Continue reading „Ochotnicze Hufce Pracy – działalność”

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych organizowane przez OSZ w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego działający w Strzyżowie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zaprasza do korzystania z ofert bezpłatnych szkoleń zawodowych skierowanych do młodzieży: w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która zakończyła naukę na poziomie gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej. Obecnie trwa nabór na kurs: „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul.Słowackiego 8, (budynek MGOPS IV piętro) lub pod numerem (17) 276-55-95.

Źródło: http://www.strzyzow.pl/aktualnosci/2012/05/aktual_ohp.htm