Tag Archives: konferencja

Członkowie PS na konferencji OSZ i OHP – galeria

17 października br. miała miejsce konferencja zorganizowana przez OSZ i OHP Rzeszów. Jako prelegenci obok przedstawicieli PUP wystąpili członkowie PS – Tomasz Wójtowicz i Michał Kut.

Zaproszenie na konferencje edukacyjną OSZ w Strzyżowie

17 października o godz. 10:00 w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbędzie się konferencja edukacyjna „Już dziś pomyśl o swojej przyszłości. Bądź przedsiębiorczy”. Organizatorem są: Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie.
Projekt Strzyżów, jako jeden z partnerów wspiera konferencje merytorycznie i organizacyjnie.

Założyciele Projektu Strzyżów i Agory Podkarpackiej na międzynarodowej konferencji InternetBeta 2013

We wrześniu br. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie miała miejsce międzynarodowa konferencja innowacyjności i nowych technologii InternetBeta 2013. W śród słuchaczy byli założyciel i prezes Stowarzyszenia Projekt Strzyżów Tomasz Wójtowicz założyciel oraz założyciel i prezes Stowarzyszenia Agora Podkarpacka Paweł Skoczowski.

Spotkanie z Panią Dyrektor Marią Fajger z Urzędu Marszałkowskiego – zdjęcia

Tematyka stosowanych narzędzi i metod wspierania przedsiębiorców przez urzędy samorządu terytorialnego nie należy do najłatwiejszych. W ich skład wchodzą przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego, rozporządzenia ministerialne oraz regulacje Komisji Europejskiej. Pani Dyrektor Fajger przedstawiła nam cele i realizację I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, opisała dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców w 2013 roku oraz perspektywę dotacji inwestycyjnych na lata 2014-2020.

Spotkanie z Panią Marią Fajger z Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego

Zapraszamy na spotkanie z Panią Marią Fajger z Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie zostanie zorganizowane pod nazwą „Wspieranie przedsiębiorczości w województwie podkarpackim przez Urząd Marszałkowski – narzędzia i metody”.

Zapraszamy na pierwsze konferencje Instytutu Universum Civile

Instytut Uniwersum Civile (IUC), którego jesteśmy współzałożycielami organizuje dwie konferencje. Obie będą miały miejsce 26 kwietnia, a tematyka skupiać się będzie wokół sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

„Już dziś pomyśl o przyszłości” – Konferencja z udziałem Prezesa PS Tomasza Wójtowicza

17 października w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbyła się konferencja zorganizowana przez OHP i OSZ w ramach Wojewódzkich Targów Edukacji i Pracy „Nauka-Praca-Kariera”. W konferencji jako panelista wziął udział założyciel PS Tomasz Wójtowicz, który przedstawił wykład „Wybór kierunku studiów, a zatrudnienie”.