Tag Archives: gmina strzyżów

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Wizja nowej strategii rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów na lata 2015-2030 oczami Stowarzyszenia Projekt Strzyżów

W związku ze zbliżającym się końcem obowiązywania aktualnej „Strategii zrównoważonego rozwoju Gmin Miasta Strzyżów na lata 2005-2015” członkowie Stowarzyszenie spotkali się z samorządowcami w celu dyskusji nad nową wizją strategii. Spotkanie otworzył Założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który przygotował krótki wykład na temat najważniejszych problemów społeczno – gospodarczych regionu, porównując poszczególne dane makroekonomiczne do ich odpowiedników na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Konsultacje dla przedsiębiorców – zmiana godzin dyżurów

Informujemy, że nastąpiła zmiana godzin dyżurowania konsultanta Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Konsultant pełni dyżury w godzinach od 9.30 do 13.30. w budynku Urzędu Miejskiego w Strzyżowie (ul. Przecławczyka 5, pokój nr 31).

Przypominamy, że w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca pracownik RARR udziela pomocy doradczej oraz informacyjnej m.in. w zakresie:

– administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania/ zamykania działalności gospodarczej,

– możliwości uzyskania finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł,

– pomocy w skorzystaniu z usług specjalistycznych przydatnych w prowadzeniu firmy,

– wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności,

– przygotowania strategii marketingowej itd.