Blog Projektu Strzyżów – XXXIX Sesja Rady Miejskiej W Strzyżowie

Prace społecznie użyteczne stanowią jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Jednak realnym i najważniejszym instrumentem aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenie naszej gminy i powiatu, będzie utworzenie na terenie Strzyżowa podstrefy SSE Euro-Park Mielec. Odbywanie kolejnych staży, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, czy też robót publicznych nie zlikwiduje wysokiej stopy bezrobocia na naszym terenie, utrzymującej się już od bardzo wielu lat (stopa bezrobocia w latach 2003-2014 stale utrzymuje się na poziomie dwudziestu kilku procent). – Jeden z komentarzy Grzegorza Barana przedstawiającego przebieg Trzydziestej Dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Zachęcamy do zapoznania się z całością

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXVIII Sesja Rady Miejskiej W Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wpisem na naszym blogu. Radny Grzegorz Baran przedstawia i komentuje przebieg trzydziestej ósmej sesji rady miejskiej w Strzyżowie. Porusza między innymi temat przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec oraz problem dopłaty do ceny 1m3 odprowadzania ścieków – nie obejmujący wszystkich mieszkańców.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Blog Projektu Strzyżów – XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na blogu Projektu Strzyżów. Ostatni wpis autorstwa Grzegorza Barana dotyczy przebiegu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie.

 

Dnia 28 września 2013 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania przedstawiono informację o wykonaniu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów za I półrocze 2013 roku oraz rozpatrywano następujące projekty uchwał: Continue reading „Blog Projektu Strzyżów – XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie”