Spotkanie z Panią Dyrektor Marią Fajger z Urzędu Marszałkowskiego – zdjęcia

Tematyka stosowanych narzędzi i metod wspierania przedsiębiorców przez urzędy samorządu terytorialnego nie należy do najłatwiejszych. W ich skład wchodzą przepisy prawa krajowego oraz wspólnotowego, rozporządzenia ministerialne oraz regulacje Komisji Europejskiej. Pani Dyrektor Fajger przedstawiła nam cele i realizację I Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, opisała dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorców w 2013 roku oraz perspektywę dotacji inwestycyjnych na lata 2014-2020.

Scharakteryzowała trudności, na jakie trafiają przedsiębiorcy w momencie składania wniosków, jak również jakie branże, które mogą liczyć na wsparcie w nowej perspektywie finansowej.

Generalnym wnioskiem do jakiego doszli uczestnicy spotkania, jest fakt, iż przedsiębiorczość jest fundamentem rozwoju powiatu strzyżowskiego. Ograniczony rynek pracy, deindustrializacja lat 90., polaryzacyjno-dyfuzyjny rozwój państwa i województwa sprawiającą, że region zwija się pod względem demograficznym i gospodarczym. Działalność gospodarcza jest jedną z niewielu form aktywności zawodowej, dającej młodym ludziom szansę na rozwój zainteresowań, spełnienie swoich marzeń i wykorzystanie pomysłów. Dlatego tak istotne są spotkania, na których osoby zajmujące się zawodowo wspieraniem przedsiębiorczości mogą podzielić się własnymi doświadczeniami i przybliżyć złożoną tematykę.

(Opracował: Tomasz Wójtowicz)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz