Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – dr Tomasz Wójtowicz

Absolwent Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera(2009), Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie(2011) oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2013). Politolog, doktor nauk o bezpieczeństwie. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, studia podyplomowe z zarządzania projektami, certyfikowane kursy z pedagogiki, handlu, PR, księgowości, zarządzania MŚP, zarządzania czasem oraz wolontariatu kompetencji. W Strzyżowie prywatny przedsiębiorca. W latach 2012-2017 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Aktualnie adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Doświadczenie w organizacjach pozarządowych rozpoczynał w Krakowie. W latach 2008-2011 członek Katedry Polityk Europejskich i Stosunków Międzynarodowych Klubu Jagiellońskiego. Współautor zbiorowych publikacji i raportów KJ, m.in. „Wyzwania polskiej prezydencji 2011”, „Prezydencja w UE” (UJ), „Podmiotowość geopolityczna Polski” (KSAP) . Członek zespołu realizującego projekt ze środków MSZ „Monitor prezydencji Polskiej” (2011) oraz zespołu realizującego Akademię Nowoczesnego Patriotyzmu (2013). Obecnie członek Podkarpackiego Oddziału KJ. Pomysłodawca i założyciel Stowarzyszenia Projekt Strzyżów (2012), współzałożyciel i Wiceprezes Instytutu Universum Civile w Rzeszowie (2013) oraz współzałożyciel Stowarzyszenia Agora Podkarpacka. Współpracownik, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Komentator wydarzeń międzynarodowych Radia Wnet, Programu I Polskiego Radia oraz Gazety Polskiej Codziennie. Interesuje się rozwojem regionalnym, naukami strategicznymi, historią najnowszą i stosunkami międzynarodowymi.


 

Członek Zarządu, Skarbnik – Ireneusz Ziobro 

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku Turystyka i Rekreacja. Pracownik Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej €ž”Jaworzno”€ w Strzyżowie. Ukończone liczne kursy z dziedziny ekonomii, aktywnej sprzedaży, bezpieczeństwa oraz kursy informatyczne. Zainteresowania w kierunku ekonomii poprzez min. inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych. Interesuję się również informatyką głównie w dziedzinie grafiki komputerowej. W wolnym czasie słucha muzyki, gra na konsoli, jeździ na nartach oraz spaceruje po naszym pięknym mieście. W Projekcie Strzyżów zajmuje się finansami, administrowaniem strony www oraz grafiką komputerową.

 

Członek Zarządu  – Dariusz Król

Absolwent Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalizacja: toksykologia środowiska, student Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.  Członek Rady Programowej Instytutu Universum Civile w Rzeszowie. Interesuje się historią, wojskowością, bezpieczeństwem państwa, przyrodą. Miłośnik jazdy rowerowej. W Projekcie Strzyżów zajmuje się współorganizacją konferencji i spotkań oraz grafiką komputerową.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Damian Lubojemski

Absolwent Wydziału Chemii (Kierunek Ochrona Środowiska) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2009). W latach 2009 – 2010 stażysta pracujący w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Obecnie pracownik biurowy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Interesuje się przyrodą, motoryzacją, muzyką, sportem. W wolnych chwilach słucha muzyki, głównie angielskiego popu z lat 80., którego jest fanem. Miłośnik podróży.

 

Członek Komisji Rewizyjnej – Dominika Zamorska

Dominika Zamorska – ukończyła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktualnie zajmuje się prowadzeniem Sali Zabaw Krasnale oraz Niepublicznego Przedszkola w Strzyżowie. Interesuje się szeroko pojętą animacją, zabawą i rozrywką. Uwielbiam podróże i poznawanie nowych miejsc i ludzi.

 

Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Zamorski