Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa

Kilka miesięcy temu na stronie Projektu Strzyżów zamieszczona została ankieta, dotycząca dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, które odpowiedziały na 10 pytań zamkniętych. Jednym z pierwszych wniosków, jaki się nasuwa po lekturze wyników, jest potrzeba budowy lub modernizacji dwóch miejsc – stadionu sportowego oraz Domu Kultury Sokół. Ponadto mieszkańcy cenią sobie poziom bezpieczeństwa w Gminie. Za największy sukces samorządu gminnego uważają budowę Aquaparku Otylia. Za największą porażkę wskazują bezrobocie i ubóstwo, które wynika m.in. z braku reakcji samorządu gminnego na upadek wszystkich dużych zakładów przemysłowych w okresie transformacji. Bardzo pozytywnie oceniona została idea budżetu obywatelskiego. Ponad 20% wypełniających ankietę zaznaczyło, że aktywnie uczestniczy w budżecie obywatelskim, a połowa popiera pomysł ale nie zgłasza własnych pomysłów do realizacji. Działania podejmowane w przyszłości przez samorząd powinny koncentrować się z kolei z jednej strony na budowie (modernizacji) stadionu sportowego i domu kultury, z drugiej strony na kanalizacji miasta i wszystkich innych miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Serdecznie dziękujemy na udział w ankiecie. Komentarze, jakie się pojawiły w związku z jej przeprowadzeniem skłonią nas w przyszłości do zastosowania pytań z rozszerzoną odpowiedzią (otwartych), które dają możliwość zamieszczenia komentarza. Wyniki poniższej ankiety wykorzystane zostaną zarówno przez Nas do dalszej działalności jak również radych Forum Obywatelskiego w ramach działalności na forum Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Z poważaniem
Tomasz Wójtowicz

1. Największy problem Gminy i Miasta Strzyżów to:

a. Bezrobocie i ubóstwo – 40.2 %
b. Infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, wodna, gazowa – 26.8 %
c. Kultura, sport i sposób spędzania wolego czasu – 25.6 %
d. Zanik postaw obywatelskich – 7.3 %

2. Jaki Twoim zdaniem jest poziom bezpieczeństwa w Gminie Strzyżów:

a. Bezpieczeństwo jest jednym z największych zalet mieszkania w Strzyżowie. Czuję się bardzo bezpieczna/y – 46.3 %
b. Należy poprawić poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego – 28.0 %
c. Należy poprawić poziom bezpieczeństwa publicznego (pobicia, zaczepki, agresja słowna) – 8.5 %
d. Nie mam zdania – 17.1 %

3. Jeśli miałaby/byś wybrać nowy obiekt, który może być wybudowany (przebudowany) w Gminie Strzyżów wskazałbyś na:

a. Stadion sportowy – 40.2 %
b. Dom Kultury Sokół – 30.5 %
c. Ratusz – 1.2 %
d. Inkubator przedsiębiorczości – 28.0 %

4. Największy sukces samorządu gminnego w latach 1990-2017 to:

a. Aquapark Otylia – 51.2 %
b. Mała obwodnica miasta – 12.2 %
c. Rewitalizacja rynku – 19.5 %
d. Oświetlenie dróg i poprawa stanu infrastruktury drogowej – 17.1 %

5. Największa porażka samorządu gminnego w latach 1990-2017 to:

a. Brak reakcji na upadek przemysłu i wysokie bezrobocie – 56.1 %
b. Brak infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej – 19.5 %
c. Słaba oferta kulturowa i sportowa – 15.9 %
d. Brak otwartości na inicjatywy mieszkańców – 8.5 %

6. Najważniejszym zadaniem dla samorządu gminnego w najbliższych latach powinna być:

a. Kanalizacja Gminy – 29.3 %
b. Projekty miękkie – oświatowe, szkoleniowe, edukacyjne – 13.4 %
c. Nowe obiekty: stadion sportowy, Dom Kultury – 28.0 %
d. Dalsza modernizacja dróg gminnych i budowa chodników – 29.3 %

7. Jak oceniasz budżet obywatelski realizowany przez Urząd Miejski:

a. Aktywnie uczestniczę i popieram – 19.5 %
b. Popieram inicjatywę ale nie uczestniczę w pracach nad budżetem – 47.6 %
c. Jest mi znana ta inicjatywa, ale sądzę, że jest niepotrzebna. Odpowiedzialnymi za konstrukcję budżetu powinni być radni i budżet – 9.8 %
d. Nie słyszałam/em o inicjatywie – 23.2 %

8. Jak oceniasz funkcjonowanie „małej” obwodnicy Strzyżowa:

a. Spełnia swoją rolę, ruch ciężarowy przenosi się z drogi wojewódzkiej na południa miasta – 9.8 %
b. Nie spełnia swojej roli. Samochody ciężarowe wiąż przemieszczają się przez centrum miasta – 47.6 %
c. Jest potrzebna, ale wymaga skuteczniejszego zarządzania. Skłonienia kierowców do omijania rynku – 40.2 %
d. Nie mam zdania – 2.4 %

9. Co Twoim zdaniem powinno być „marką” Strzyżowa:

a. Agroturystyka – 17.1 %
b. Aquapark Otylia – 13.4 %
c. Stok narciarski -14.6 %
d. Cykliczne imprezy kulturowe organizowane na rynku – 54.9 %

10. Jak oceniasz jednomandatowe okręgi wyborcze w ramach wyborów do Rady Miejskiej w Strzyżowie:

a. Nie brałam/em udziału w wyborach w 2014 roku, nie interesuje się lokalną polityk więc nie potrafię obiektywnie ocenić ich funkcjonowania – 23.2 %
b. Podoba mi się wybór radnych do Rady Miejskiej w ramach JOW. Znam swojego radnego, mam z nim bieżący kontakt, wiem kogo rozliczać – 36.6 %
c. Uważam, że JOW w Gminie Strzyżów się nie sprawdziły. Radni skupili się na swoich „czterech ścianach” – własnej miejscowości, osiedlu. Nie skupiają się na problemach całej Gminy – 26.8 %
d. Jestem zwolennikiem wyborów w systemie proporcjonalnym – powrót do list wyborczych zamiast JOW – 13.4 %

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

One thought on “Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa”

  1. Pomimo starań mieszkańców Glińska Charzewskiego przez ładnych parę lat o przystanek autobusowy. Gmina obiecała że takowa zatokę wybuduje, jeszcze Burmistrzem był Pan Marek, potem kolejni i do dzisiejszego dnia Zatoki nie ma. Wszędzie są budowane zatoki tyko nie w Gliniku. Jeden przystanek znajduje obok osrodka zdrowia na górce a następny w Żarnowej obok przejazdu kolejowego więc odległość jest duża, dlatego mieszkańcy starali się o dodatkowy przystanek. Teraz jest remontowana droga i można by zrobić taka zajezdnię ale gmina zapomniała albo nie chce pomóc mieszkancom

    VA:F [1.9.18_1163]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz