„Maturzysto i co dalej?”

„Maturzysto i co dalej?”. Pod takim tytułem odbyło się spotkanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie z doradcami zawodowymi i przedstawicielami środowiska akademickiego w ramach działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Jednym z prelegentów był Tomasz Wójtowicz, który przedstawił uczniom najważniejsze kwestie związane z wyborem uczelni wyższej – ranking szkół wyższych na świecie i w Polsce, wpływ wykształcenia na zarobki, aktualne trendy rekrutacyjne oraz przyszłe przewidywane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Była również mowa o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, gospodarce opartej na wiedzy, jak również procesie uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz