Małopolska i Podkarpacie będą współpracować dla wspólnego rozwoju

18 czerwca 2012 r. w Tarnowie obył się Subregionalny Panel Dyskusyjny, którego organizatorami byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewińskiego. W czasie panelu debatowano na temat potencjonalnych obszarów współpracy pomiędzy miastami z Małopolski i Podkarpacia. Włodarze Tarnowa, Mielca, Dąbrowy Tarnowskiej i Dębicy na koniec spotkania podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali chęć współpracy.

 

W tarnowskim ratuszu przedstawiciele samorządów z Małopolski i Podkarpacia, środowisk akademickich i biznesu spotkali się, aby dyskutować na temat perspektyw współpracy na terenie obszaru funkcjonalnego tarnowsko – mielecko – dębickiego. Wicemarszałek Roman Ciepiela podkreślił, że samorządy czterech miast powinny stworzyć oś współpracy. Dodał, że poważnym problemem w tych ośrodkach jest bezrobocie. Zaznaczał, że kwestią najpilniejszą jest stworzenie warunków rozwoju, które umożliwią powstanie nowych miejsc pracy. Jednym z czynników, który powinien to ułatwić są rozwijające się sieci transportowe.

Wicemarszałek Zygmunt Cholewiński zaznaczył, że jednym z największych wyzwań, przed jakim stoją oba regiony, jest ich zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a najważniejszym programem jaki ma być realizowany jest program ochrony przeciwpowodziowej górnej Wisły. Wicemarszałek Cholewiński dodał również, że szansę na rozwój subregionów stwarza przyszła perspektywa finansowa na lata 2014-2020.

Pod koniec spotkania doszło do podpisania listu intencyjnego przez gospodarzy Tarnowa, Mielca, Dąbrowy Tarnowskiej i Dębicy. Jego sygnatariusze zapisali w dokumencie, że „będą dążyć do zacieśniania współpracy w tych obszarach, które uznają za niezbędne do pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach obszaru funkcjonalnego wyznaczonego przez Tarnów, Mielec, Dąbrowę Tarnowską oraz Dębicę; rozwijać współpracę w celu wspierania potrzeb rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym; podejmować niezbędne działania w celu przygotowania i realizacji wspólnych projektów o znaczeniu ponadlokalnym”. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli: prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała, prezydent Mielca Janusz Chodorowski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek i zastępca burmistrza Dębicy Mariusz Trojan.

Źródło:http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/1820-malopolska-i-podkarpacie-beda-wspolpracowac-dla-wspolnego-rozwoju

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz