Partnerzy

Starostwo Powiatowe w Strzyżowie http://www.strzyzow.com.pl/

Urząd Gminy i Miasta Strzyżów http://www.strzyzow.pl/

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie http://www.zs-strzyzow.itl.pl/

Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie http://lo-strzyzow.pl/

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Tomasza Poręby http://www.tomaszporeba.pl/

Powiatowe Forum Gospodarcze w Strzyżów http://www.pfg.un.pl/

Radny Sejmiku Wojewódzkiego Mariusz Kawa http://www.mariuszkawa.pl/

Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania http://www.lgdleader.itl.pl/

Stowarzyszenie BNS http://www.bns.org.pl

Biuro Senatora RP Władysława Ortyla http://www.ortyl.senat.pl/