Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza kobiety do udziału w projekcie

Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza mieszkańców powiatu strzyżowskiego, w tym szczególnie kobiety zatrudnione w sektorze budownictwa do udziału w projekcie „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe” jest szansą na nabycie, zmianę lub podwyższenie swoich kwalifikacji potrzebnych do pracy w branży budowlanej. Skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa podkarpackiego zatrudnionych w firmach związanych z branżą budowlaną.

W ramach projektu przewidziano szkolenia z zakresu:

– operator maszyn drogowych (szkolenie tylko dla mężczyzn),

– operator koparko – ładowarki,

– operator wózka widłowego,

– spawacz TIG.

Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i catering. Beneficjenci projektu ponoszą jedynie koszt 10 procent wartości danego szkolenia/kursu.
Projekt „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe” realizowany jest w ramach priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 4/12, nr tel. 17 740 38 49 lub za pośrednictwem poczty e-mail – fundacja@akademiaobywatelska.eu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są także na stronie /www.akademiaobywatelska.eu/.

 

Źródło: http://www.strzyzowski.pl/aktualnosci/art,1005

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz