Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

             Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformował o tym Marszałek Władysław Ortyl na Sesji Sejmiku. W czasie swojej prezentacji, w części dotyczącej infrastruktury podkreślił duże natężenie ruchu, jakie ma miejsce na tym odcinku oraz jego znaczenie, jako drogi wyprowadzającej ruchu z Rzeszowa w kierunku południowym. …………….Jako organizacja pozarządowa i członkowie społeczności lokalnej doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z powagi sytuacji i decyzji, jakie podejmowane są obecne w Urzędzie Marszałkowskim. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej i inwestycje przewidziane w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 mogą być ostatnim okresem, w którym fundusze strukturalne i spójności stanowią znaczny procent budżetu Wspólnoty. Zgodnie z politycznymi zapowiedziami oraz dokumentami strategicznymi UE, wydatki po 2020 roku mają przybrać zupełnie nową postać, a część na politykę strukturalną ma zostać ograniczona.
…………….Świadomi tej wizji, po spotkaniu otwartym z Posłem na Sejm Stanisławem Ożogiem, jakie miało miejsce 12.11.13 w Strzyżowie, wręczyliśmy parlamentarzyście razem z grupą Radnych Rady Miejskiej apel i prośbę o podjęcie starań na rzecz modernizacji drogi 988. Poseł pozytywnie odniósł się do naszych starań i przekazał następnie nasz apel Marszałkowi Ortylowi na spotkaniu 18.11.13.

         Mimo wielu zagrożeń, jakie mogą stanąć na drodze finalizacji tych inwestycji, mamy nadzieje na ich pomyśle zakończenie. Modernizacja drogi wojewódzkiej oraz budowa dużej obwodnicy przyczyni się nie tylko do poprawy komfortu podróżowania, ale także może być nowym impulsem do rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji zewnętrznych.

Źródło: http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/biuro-prasowe/transmisja (prezentacja Marszałka Władysława Ortyla na Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego)

Tomasz Wójtowicz

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)

Dodaj komentarz