Dlaczego Projekt Strzyżów?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów jest organizacją pozarządową funkcjonująca na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku, założonym przez grupę młodych ludzi w styczniu 2012 roku. Pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się osobom zainteresowanym działalnością Stowarzyszania, jest: dlaczego powstało i jaka była intencja założenia nowej, oddolnej inicjatywy społecznej?

Organizacje pozarządowe pełnią w Polsce coraz większa rolę. Wyłączone z aktywności społecznej w czasach PRL, od 1989 roku przeżywają swój renesans, aktywnie wspierając działania administracji publicznej w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i turystyka. Na koniec III kwartału 2006 roku w rejestrze REGON (rejestrze podmiotów gospodarki narodowej) zarejestrowanych było 8212 fundacji i aż 55016 stowarzyszeń. Największa część organizacji (39,2%) działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji oraz pokrewnych dziedzinach, mających na celu realizację hobby własnych członków. Inne koncentrują się na działalności kulturowej, oświatowej i edukacyjnej.

Na zachodzie Europy, Stanach Zjednoczonych i innych państwach kultury anglosaskiej organizacje pozarządowe zajmują się nie tylko działalnością społeczną, czytelnie definiując potrzeby, problemy i sposoby ich rozwiązywania lokalnej społeczności, ale także dysponują poważnymi budżetami, które umożliwiają im funkcjonowanie na rynku pracy, jako podmiotowi równorzędnemu komercyjnemu przedsiębiorstwu.

Projekt Strzyżów powstał przede wszystkim w celu zbudowania środowiska ludzi młodych na terenie powiatu strzyżowskiego. Osób, które poza pracą zawodową, studiami lub nauką w szkołach średnich chcą uczestniczyć w działalności społecznej, realizować swoje zainteresowania oraz przeżyć intelektualną przygodę biorąc udział w rozwoju organizacji pozarządowej. Poza integracją, Stowarzyszenie wyznaczyło sobie także szczegółowe cele statutowe, które skupiają się wokół działalności oświatowej i kulturowej, m.in.: popularyzowanie społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływu sektora prywatnego na przemiany w regionie, badania naukowe przemian społeczno – ekonomicznych powiatu strzyżowskiego oraz jego najważniejszych problemów takich jak bezrobocie, emigracja i niski poziom życia jego mieszkańców, zachęcanie młodych ludzi do działalności społecznej oraz zaangażowania się w życie publiczne.

Mam nadzieje, że nasza inicjatywa spotka się z zainteresowaniem, wsparciem oraz przyczyni się do szeroko rozumianego rozwoju regionalnego.

Tomasz Wójtowicz
Założyciel Projektu Strzyżów

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz