Członkowie PS współzałożycielami nowej organizacji pozarządowej w Rzeszowie – Stowarzyszenia Agora Podkarpacka

Latem br. w Rzeszowie rozpoczęła działalność kolejna organizacja pozarządowa, której współzałożycielami byli członkowie Projektu Strzyżów. Celem Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Obywatelskich i Samorządności „Agora Podkarpacka” (jak została nazwana przez członków), ma być wspieranie inicjatyw, postaw i działań , które promują: wartości demokratyczne, udział społeczeństwa w życiu politycznym oraz wnoszą wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego. Ponadto upowszechnianie idei samorządności i działanie na rzecz inicjatyw obywatelskich.

Członkowie Agory Podkarpackiej będą skupiać swój wysiłek i energię w kilku obszarach:
– edukacji i projektach oświatowych;
– ochronie środowiska i projektach związanych z ochroną przyrody;
– nowych technologiach i projektach związanych z technologią internetową;

Agora Podkarpacka jest to kolejna inicjatywa, w którą włączają się członkowie Projektu Strzyżów po powołaniu w styczniu br. republikańskiego Instytutu Uniwersum Civile. Dlaczego uważamy taki kierunek za słuszny? Po pierwsze każda poważana inicjatywa oddolna tworzona przez młodych ludzi, której celem jest rozwój osobisty i dobro regionu (Podkarpacia i jego poszczególnych zbiorowości lokalnych) jest warta dyskusji i zaangażowania. Po drugie dotychczasowa działalność społeczna i liczne spotkania jakie odbyliśmy w różnych regionach województwa uświadomiła nas o stałym trendzie, jakim jest jednoczenie się młodych środowisk w wielu miastach. W niektórych przybierają one formę fundacji, w innych stowarzyszeń, w kolejnych natomiast luźnych form współpracy. Powstaje tym samym sieć NGO będących w stałym kontakcie, odbywających regularne spotkania i wymieniających się własnymi doświadczeniami. Po trzecie zarówno Projekt Strzyżów, jak również Agorę Podkarpacką łączy zbliżony fundament wartości i przekonań takich jak: szacunek dla religii i historii regionu, wolnorynkowe myślenie o gospodarce, czy innowacyjność w działaniu. Mam nadzieje, że nasze inicjatywny nie są ostanie jak również przyczynią się do wejścia młodych ludzi w życie publiczne w swoich lokalnych ojczyznach.

opracował: Tomasz Wójtowicz

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz