Członkowie PS na Alpejsko – Karpackim Forum Współpracy w Rzeszowie

Członkowie PS wzięli udział w Alpejsko – Karpackim Forum Współpracy w Rzeszowie. Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będącego bezzwrotnym programem pomocowym skierowanym do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionym przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej.


Projekt, oparty na podejściu partnerskim, wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające duży potencjał i doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Instytucja Realizująca) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu).

Główną ideą projektu jest aktywizacja gospodarcza województwa podkarpackiego oraz adekwatne do potrzeb i możliwości podniesienie kwalifikacji i zdolności instytucjonalnej osób i podmiotów o kluczowym dla tego zakresie.

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” promuje i wzmacnia bogaty rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystany oraz ułatwia podkarpackim producentom nawiązanie międzynarodowej współpracy, dając możliwość zaistnienia nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych.

Wzięcie udziału w takim wydarzeniu to dodatkowe doświadczenie, nawiązanie kontaktów oraz wzbogacenie wiedzy na temat możliwości pozyskiwanie funduszy dla komercyjnych podmiotów gospodarczych oraz samorządów – polecamy.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz