Category Archives: Z życia Strzyżowa

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

             Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformował o tym Marszałek Władysław Ortyl na Sesji Sejmiku. W czasie swojej prezentacji, w części dotyczącej infrastruktury podkreślił duże natężenie ruchu, jakie ma miejsce na tym odcinku oraz jego znaczenie, jako drogi wyprowadzającej ruchu z Rzeszowa w kierunku południowym.

Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów oraz Klub Radnych Forum Obywatelskie ma zaszczyt zaprosić Wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz współczesnymi metodami kształtowania tego rozwoju ma konferencje nt. możliwości założenia w Strzyżowie podstrefy ekonomicznej.

Spotkanie z Mariuszem Kawą

Rozmowa (nie)polityczna – tak można przedstawić formę dyskusji, jaka miała miejsce 27.08 między członkami i osobami zaprzyjaźnionymi z PS, a Mariuszem Kawą. Dystansując się od brutalnych praw, jakimi rządzi się kampania wyborcza i różnic światopoglądowych między różnymi osobami rozmawialiśmy o roli młodych ludzi w życiu publicznym.

BEZPŁATNE SZKOLENIE: Magazynier-operator wózka jezdniowego

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY W STRZYŻOWIE W RAMACH PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:
„Magazynier-operator wózka jezdniowego” Termin realizacji: wrzesień

Oferta skierowana jest do:
młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy
ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

Tel. (17) 276-55-95 lub 693 217 096

ZAPRASZAMY!!!
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o UE, współorganizowanym przez Projekt Strzyżów

14 stycznia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, Funduszach Strukturalnych i Samorządzie Terytorialnym. Organizatorem konkursu był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie  oraz Stowarzyszenie Projekt Strzyżów.

„Już dziś pomyśl o przyszłości” – Konferencja z udziałem Prezesa PS Tomasza Wójtowicza

17 października w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbyła się konferencja zorganizowana przez OHP i OSZ w ramach Wojewódzkich Targów Edukacji i Pracy „Nauka-Praca-Kariera”. W konferencji jako panelista wziął udział założyciel PS Tomasz Wójtowicz, który przedstawił wykład „Wybór kierunku studiów, a zatrudnienie”.


Bezpłatne szkolenia dla młodzieży organizowane przez OSZ w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego, działający w Strzyżowie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zaprasza na bezpłatne szkolenia:
– „magazynier, kasjer, fakturzysta” (termin realizacji październik, nabór do końca września),
– „opiekunka dziecięca” (termin realizacji listopad, nabór do końca października).
Oferta skierowana jest do:
– młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
– młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45. Tel. (17) 276-55-95

Liczba miejsc ograniczona!

Źródło: Gmina Strzyżów, http://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/80/Bezplatne-szkolenia-dla-mlodziezy, 02.08.12

Sławomir Uchwat z Glinika Zaborowskiego na zawodach jeździeckich w Budapeszcie

W dniach od 12 do 15 lipca br. odbyły się największe zawody jeździeckie na Węgrzech – CSIO*** -W. Do Budapesztu przyjechali zawodnicy z 18 państw na 250 koniach. Polskę reprezentowała ekipa wybrana przez trenera kadry Rudigera Wassibauera, w której oprócz: Andrzeja Lemańskiego, Antoniego Tomaszewskiego, Alicji Grygier, znalazł się także Sławomir Uchwat z JKS „Pogórze” w Gliniku Zaborowskim.

Bezpłatne porady prawne w powiecie strzyżowskim

Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Strzyżowskim zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w ramach projektu: „Aktywni obywatele – świadome społeczeństwo”.