Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa

Kilka miesięcy temu na stronie Projektu Strzyżów zamieszczona została ankieta, dotycząca dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, które odpowiedziały na 10 pytań zamkniętych. Jednym z pierwszych wniosków, jaki się nasuwa po lekturze wyników, jest potrzeba budowy lub modernizacji dwóch miejsc – stadionu sportowego oraz Domu Kultury Sokół. Ponadto mieszkańcy cenią sobie poziom bezpieczeństwa w Gminie. Za największy sukces samorządu gminnego uważają budowę Aquaparku Otylia. Za największą porażkę wskazują bezrobocie i ubóstwo, które wynika m.in. z braku reakcji samorządu gminnego na upadek wszystkich dużych zakładów przemysłowych w okresie transformacji. Bardzo pozytywnie oceniona została idea budżetu obywatelskiego. Ponad 20% wypełniających ankietę zaznaczyło, że aktywnie uczestniczy w budżecie obywatelskim, a połowa popiera pomysł ale nie zgłasza własnych pomysłów do realizacji. Działania podejmowane w przyszłości przez samorząd powinny koncentrować się z kolei z jednej strony na budowie (modernizacji) stadionu sportowego i domu kultury, z drugiej strony na kanalizacji miasta i wszystkich innych miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Serdecznie dziękujemy na udział w ankiecie. Komentarze, jakie się pojawiły w związku z jej przeprowadzeniem skłonią nas w przyszłości do zastosowania pytań z rozszerzoną odpowiedzią (otwartych), które dają możliwość zamieszczenia komentarza. Wyniki poniższej ankiety wykorzystane zostaną zarówno przez Nas do dalszej działalności jak również radych Forum Obywatelskiego w ramach działalności na forum Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Z poważaniem
Tomasz Wójtowicz Continue reading „Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa”

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020

             Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformował o tym Marszałek Władysław Ortyl na Sesji Sejmiku. W czasie swojej prezentacji, w części dotyczącej infrastruktury podkreślił duże natężenie ruchu, jakie ma miejsce na tym odcinku oraz jego znaczenie, jako drogi wyprowadzającej ruchu z Rzeszowa w kierunku południowym. Continue reading „Droga wojewódzka 988 i duża obwodnica Strzyżowa wpisane do propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2014-2020”

Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów oraz Klub Radnych Forum Obywatelskie ma zaszczyt zaprosić Wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz współczesnymi metodami kształtowania tego rozwoju ma konferencje nt. możliwości założenia w Strzyżowie podstrefy ekonomicznej. Continue reading „Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?”

Spotkanie z Mariuszem Kawą

Rozmowa (nie)polityczna – tak można przedstawić formę dyskusji, jaka miała miejsce 27.08 między członkami i osobami zaprzyjaźnionymi z PS, a Mariuszem Kawą. Dystansując się od brutalnych praw, jakimi rządzi się kampania wyborcza i różnic światopoglądowych między różnymi osobami rozmawialiśmy o roli młodych ludzi w życiu publicznym.

Continue reading „Spotkanie z Mariuszem Kawą”

BEZPŁATNE SZKOLENIE: Magazynier-operator wózka jezdniowego

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO DZIAŁAJĄCY W STRZYŻOWIE W RAMACH PROJEKTU „OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE:
„Magazynier-operator wózka jezdniowego” Termin realizacji: wrzesień

Oferta skierowana jest do:
młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie
Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy
ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45

Tel. (17) 276-55-95 lub 693 217 096

ZAPRASZAMY!!!
NASZE SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o UE, współorganizowanym przez Projekt Strzyżów

14 stycznia 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, Funduszach Strukturalnych i Samorządzie Terytorialnym. Organizatorem konkursu był Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie  oraz Stowarzyszenie Projekt Strzyżów. Continue reading „Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o UE, współorganizowanym przez Projekt Strzyżów”

„Już dziś pomyśl o przyszłości” – Konferencja z udziałem Prezesa PS Tomasza Wójtowicza

17 października w Domu Kultury Sokół w Strzyżowie odbyła się konferencja zorganizowana przez OHP i OSZ w ramach Wojewódzkich Targów Edukacji i Pracy „Nauka-Praca-Kariera”. W konferencji jako panelista wziął udział założyciel PS Tomasz Wójtowicz, który przedstawił wykład „Wybór kierunku studiów, a zatrudnienie”.


Continue reading „„Już dziś pomyśl o przyszłości” – Konferencja z udziałem Prezesa PS Tomasza Wójtowicza”

Bezpłatne szkolenia dla młodzieży organizowane przez OSZ w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego, działający w Strzyżowie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zaprasza na bezpłatne szkolenia:
– „magazynier, kasjer, fakturzysta” (termin realizacji październik, nabór do końca września),
– „opiekunka dziecięca” (termin realizacji listopad, nabór do końca października).
Oferta skierowana jest do:
– młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
– młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45. Tel. (17) 276-55-95

Liczba miejsc ograniczona!

Źródło: Gmina Strzyżów, http://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/80/Bezplatne-szkolenia-dla-mlodziezy, 02.08.12