Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa

Kilka miesięcy temu na stronie Projektu Strzyżów zamieszczona została ankieta, dotycząca dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, które odpowiedziały na 10 pytań zamkniętych. Jednym z pierwszych wniosków, jaki się nasuwa po lekturze wyników, jest potrzeba budowy lub modernizacji dwóch miejsc – stadionu sportowego oraz Domu Kultury Sokół. Ponadto mieszkańcy cenią sobie poziom bezpieczeństwa w Gminie. Za największy sukces samorządu gminnego uważają budowę Aquaparku Otylia. Za największą porażkę wskazują bezrobocie i ubóstwo, które wynika m.in. z braku reakcji samorządu gminnego na upadek wszystkich dużych zakładów przemysłowych w okresie transformacji. Bardzo pozytywnie oceniona została idea budżetu obywatelskiego. Ponad 20% wypełniających ankietę zaznaczyło, że aktywnie uczestniczy w budżecie obywatelskim, a połowa popiera pomysł ale nie zgłasza własnych pomysłów do realizacji. Działania podejmowane w przyszłości przez samorząd powinny koncentrować się z kolei z jednej strony na budowie (modernizacji) stadionu sportowego i domu kultury, z drugiej strony na kanalizacji miasta i wszystkich innych miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Serdecznie dziękujemy na udział w ankiecie. Komentarze, jakie się pojawiły w związku z jej przeprowadzeniem skłonią nas w przyszłości do zastosowania pytań z rozszerzoną odpowiedzią (otwartych), które dają możliwość zamieszczenia komentarza. Wyniki poniższej ankiety wykorzystane zostaną zarówno przez Nas do dalszej działalności jak również radych Forum Obywatelskiego w ramach działalności na forum Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Z poważaniem
Tomasz Wójtowicz Continue reading „Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa”

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne

Read More

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć wniosek poprzez biuro powiatowe ARiMR.

Operacja dedykowana jest dla rolników, którzy zamierzają przeprowadzić inwestycje w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 900 tyś zł. Continue reading „Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne”

Mapa wydatków Gminy i Miasta Strzyżów 2013

Grafika w wysokiej rozdzielczości

Mamy przyjemność zaprezentować Mapę Wydatków Gminy i Miasta Strzyżów na rok 2013. Jest ona graficzną wizualizacją wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne działy. Umożliwia w sposób przejrzysty i w naszej opinii czytelny zapoznać się z wydatkami jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności zgłębiania się w dokument źródłowy, jakim jest uchwała budżetowa. Może służyć zarówno radnym i urzędnikom, jak również każdemu mieszkańcowi zainteresowanemu rozwojem lokalnym.

Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów oraz Klub Radnych Forum Obywatelskie ma zaszczyt zaprosić Wszystkich zainteresowanych rozwojem lokalnym oraz współczesnymi metodami kształtowania tego rozwoju ma konferencje nt. możliwości założenia w Strzyżowie podstrefy ekonomicznej. Continue reading „Zapraszamy na konferencje „Podstrefa ekonomiczna w Strzyżowie – szansa na ponowne uprzemysłowienie, czy niepotrzebny koszt?”

Najbardziej wpływowi na Podkarpaciu

Poseł Jan Bury, lider podkarpackiego PSL, „w cuglach” wygrał plebiscyt VIP-a na najbardziej wpływową osobę na Podkarpaciu: zdobył ponad dwa razy głosów więcej niż druga w rankingu europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO). To bardzo sprawny polityk, mający rozliczne kontakty i wpływy polityczno-biznesowe w wielu instytucjach, podkarpackich i centralnych, jedyny na Podkarpaciu, który potrafi rozdawać karty – tak badani uzasadniali najczęściej głosowanie na Burego. On sam woli mówić o dystansie, z jakim przyjął wyniki naszego rankingu, o pokorze i skromności. – Nigdy nie aspirowałem do funkcji „wielkiego kadrowego”, aktywnie angażuję się w tworzenie wizji nowoczesnego Podkarpacia – stwierdził w rozmowie z VIP-em.

Continue reading „Najbardziej wpływowi na Podkarpaciu”

Małopolska i Podkarpacie będą współpracować dla wspólnego rozwoju

18 czerwca 2012 r. w Tarnowie obył się Subregionalny Panel Dyskusyjny, którego organizatorami byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewińskiego. W czasie panelu debatowano na temat potencjonalnych obszarów współpracy pomiędzy miastami z Małopolski i Podkarpacia. Włodarze Tarnowa, Mielca, Dąbrowy Tarnowskiej i Dębicy na koniec spotkania podpisali list intencyjny, w którym zadeklarowali chęć współpracy.

  Continue reading „Małopolska i Podkarpacie będą współpracować dla wspólnego rozwoju”