Category Archives: Nasze Stowarzyszenie

Bezpłatne kursy – „Od szkolenia do zatrudnienia”

Ginące Zawody – bezpłatne szkolenia

Komenda Główna  OHP w Warszawie już po raz kolejny organizuje
w Europejskim  Centrum Kształcenia i Wychowania  w Roskoszy szkolenia  z zakresu zawodów ginących. Obecnie trwa nabór na szkolenia, które odbędą się w terminach:

WĘDLINIARZ w terminie: 18.09 – 30.09.2017 r.

PIEKARZ w terminie: 02.10 – 14.10.2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  • Pokrywamy koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
  • Zapewniamy nocleg i wyżywienie przez cały czas trwania kursu  łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele)

Jesteś osobą od 18-25 roku życia, bezrobotną, poszukujesz pracy,
uczysz się a mimo to chcesz podnieść swoje kwalifikacje.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Zapisy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8 (IV piętro bud. MGOPS)
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
Tel. 17 2765 595 lub 17 2765 149

Pozwolenie na budowę w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego

Ciągle zmieniające się przepisy regulujące wykładnię prawa materialnego wywołują niejednokrotnie w Naszym życiu częste obawy przy podejmowaniu ważnych dla Nas życiowych decyzji. Bardzo trudną i często wymagającą od Nas dużego poświęcenia inwestycją jest budowa wymarzonego domu lub też innego budynku.
Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) reguluje obecnie obowiązujące przepisy w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszeń obiektów budowlanych, które pozwolenia na budowę nie wymagają.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku jako elementu skoku naszego kraju w nowoczesność

Na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego jedną z lekcji przedsiębiorczości poprowadził założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który poruszył tematykę rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku jako elementu skoku naszego kraju w nowoczesność. Mowa była m.in. o tym, jak kraje zachodnie wypracowywały zamożność na przestrzeni lat, co jest źródłem zamożności narodów, jak Polska powinna doganiać Zachód, kiedy możemy zrównać się z Zachodem Europy pod względem wielkości gospodarki oraz jaką rolę ma do odegrania w tym procesie mała i średnia przedsiębiorczość. Mamy nadzieje, że ziarno pasji do ekonomii i gospodarki zostało zasiane

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

 
1. „Spawacz metodą TIG-141”
Czas trwania szkolenia: 103 h– 13 dni

2.„Fakturzysta z obsługą gospodarki magazynowej, kasy fiskalnej i elementami sprzedaży”
Czas trwania szkolenia: 88 h– 11 dni

3. „Operator wózka jezdniowego z obsługą programu magazynowego”
Czas trwania szkolenia: 72 h– 9 dni

4. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
Czas trwania szkolenia: 120 h– 15 dni

Planowany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2017

Oferta dla: osób bezrobotnych, nie uczących się w wieku 18-24 lata.

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW

Zapisy: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, IV piętro)

tel. 17 276-55-95 / 693 217 096
e-mail: osz.strzyzow@ohp.pl

ZAPISY TRWAJĄ
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Wykład otwarty dla uczniów LO i ZST z tematyki zarządzania czasem

Zmiana etapu edukacji ze szkoły średniej na studia wyższe lub rozpoczęcie pracy zawodowej zawsze wiąże się z nowymi wyzwaniami, nowymi obowiązkami oraz umiejętnościami skutecznego zarządzania swoim czasem. Wychodząc na przeciwko tym zapotrzebowaniom w marcu br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie odbył się wykład otwarty poświęcony tematyce zarządzania czasem. Prowadzący Tomasz Wójtowicz przedstawił uczniom Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych podstawowe narzędzia i metody zarządzania czasem. Omówiona została tematyka „złodziej czasu”, jak ich unikać, ponadto różnic w tym obszarze między pokoleniem X i Y, najbardziej efektywnych godzin, dni i miesięcy w ciągu roku itp. Mamy nadzieje, że czas spędzony na wykładzie nie był stracony oraz życzymy samych „efektywnych godzin pracy”

„Maturzysto i co dalej?”

„Maturzysto i co dalej?”. Pod takim tytułem odbyło się spotkanie młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie z doradcami zawodowymi i przedstawicielami środowiska akademickiego w ramach działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Jednym z prelegentów był Tomasz Wójtowicz, który przedstawił uczniom najważniejsze kwestie związane z wyborem uczelni wyższej – ranking szkół wyższych na świecie i w Polsce, wpływ wykształcenia na zarobki, aktualne trendy rekrutacyjne oraz przyszłe przewidywane zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym. Była również mowa o zawodach nadwyżkowych i deficytowych, gospodarce opartej na wiedzy, jak również procesie uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

Targi Pracy 2017

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

zapraszają na

TARGI PRACY
w dniu
04 kwietnia 2017 godzinach 10 00 – 1300

Miejsce targów: Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11 Hala gimnastyczna budynek C

Istnieje możliwość spotkania z pracodawcami i poznania ofert pracy w Polsce i za granicą z sieci EURES,
skorzystania z bezpłatnych porad pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i staży zawodowych.

Informacji udziela Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 3 tel. 17 276-51-49

Projekt: Ginące zawody – BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!

Wioska Zawodów Ginących w ECKiW w Rozkoszy to obiekt gdzie rzemiosło tradycyjne w sposób zupełnie naturalny przenika się ze współczesnością. W chatach stylizowanych na obiekty historyczne zrekonstruowane są stare pracownie

NASTĘPUJĄCYCH PROFESJI:

CUKIERNIK, PIEKARZ, WĘDLINIARZ, TKACZ, RYMARZ, STRZECHARZ, KOŁODZIEJ, KOWAL, KAMIENIARZ I ZDUN

Prowadzimy rekrutację na bezpłatne szkolenia wyjazdowe dotyczące ginących zawodów. Pokrywamy koszty dojazdu na miejsce szkolenia. Zapewniamy nocleg i wyżywienie.
Szkolenie średnio trwa 96 godzin, które realizowane są w ciągu 12 dni.

Jesteś osobą od 18-25 roku życia, bezrobotną, poszukujesz pracy, uczysz się a mimo to
chcesz podnieść swoje kwalifikacje.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Zapisy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8 (IV piętro bud. MGOPS)
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
Tel. 17 2765 595 lub 17 2765 149