Category Archives: Nasze Stowarzyszenie

Budżet Obywatelski – głosowanie

W dniach 1-11 IX br. będzie można oddawać głosy w ramach wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Strzyżów na 2019 roku. Serdecznie zachęcamy do oddania głosu na wniosek „Smart Centrum Strzyżów – instalacja w Strzyżowie multimedialnego kiosku informacyjnego” złożony i opracowany przez: Tomasz Wójtowicz, Sylwia Wilusz, Dariusz Król, Damian Lubojemski, Ireneusz Ziobro.

https://www.strzyzow.pl/files/web.strzyzow/upload/files/aktualno%C5%9Bci%202018/6a_weryfikacja%20formalnoprawna.pdf

 

TARGI PRACY

 

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie

zapraszają na

TARGI PRACY

w dniu

12 kwietnia 2018  godzinach 10:00 – 13:00

Miejsce targów:
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, ul. Mickiewicza 11 Hala gimnastyczna budynek C

Istnieje możliwość spotkania z pracodawcami i poznania ofert pracy w Polsce i za granicą z sieci EURES, skorzystania z bezpłatnych porad pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń i staży zawodowych.

Informacji udziela:
Punkt Pośrednictwa Pracy w Strzyżowie ul. Daszyńskiego 3 tel. 17 276-51-49

Praca 2.0 – lekcja przedsiębiorczości w LO Strzyżów

W dniu 22 marca na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie jedną z lekcji przedsiębiorczości poprowadził założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz. Spotkanie „Praca 2.0” poświęcone było rewolucji na rynku pracy I dekady XXI wieku. W dyskusji z uczniami poruszone zostały takie kwestie jak: rewolucja informacyjna i jej wpływ na rynek pracy, kryzys gospodarczy 2008, dlaczego warto inwestować w edukację (stopy zwrotu nakładów na naukę), postępująca automatyzacja i robotyzacja rynku pracy itp.

Nowy stadion sportowy i dom kultury – tego chcą mieszkańcy Strzyżowa

Kilka miesięcy temu na stronie Projektu Strzyżów zamieszczona została ankieta, dotycząca dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów. Wzięło w niej udział ponad 100 osób, które odpowiedziały na 10 pytań zamkniętych. Jednym z pierwszych wniosków, jaki się nasuwa po lekturze wyników, jest potrzeba budowy lub modernizacji dwóch miejsc – stadionu sportowego oraz Domu Kultury Sokół. Ponadto mieszkańcy cenią sobie poziom bezpieczeństwa w Gminie. Za największy sukces samorządu gminnego uważają budowę Aquaparku Otylia. Za największą porażkę wskazują bezrobocie i ubóstwo, które wynika m.in. z braku reakcji samorządu gminnego na upadek wszystkich dużych zakładów przemysłowych w okresie transformacji. Bardzo pozytywnie oceniona została idea budżetu obywatelskiego. Ponad 20% wypełniających ankietę zaznaczyło, że aktywnie uczestniczy w budżecie obywatelskim, a połowa popiera pomysł ale nie zgłasza własnych pomysłów do realizacji. Działania podejmowane w przyszłości przez samorząd powinny koncentrować się z kolei z jednej strony na budowie (modernizacji) stadionu sportowego i domu kultury, z drugiej strony na kanalizacji miasta i wszystkich innych miejscowości wchodzących w skład Gminy.
Serdecznie dziękujemy na udział w ankiecie. Komentarze, jakie się pojawiły w związku z jej przeprowadzeniem skłonią nas w przyszłości do zastosowania pytań z rozszerzoną odpowiedzią (otwartych), które dają możliwość zamieszczenia komentarza. Wyniki poniższej ankiety wykorzystane zostaną zarówno przez Nas do dalszej działalności jak również radych Forum Obywatelskiego w ramach działalności na forum Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Z poważaniem
Tomasz Wójtowicz

Bezpłatne kursy – „Od szkolenia do zatrudnienia”

Ginące Zawody – bezpłatne szkolenia

Komenda Główna  OHP w Warszawie już po raz kolejny organizuje
w Europejskim  Centrum Kształcenia i Wychowania  w Roskoszy szkolenia  z zakresu zawodów ginących. Obecnie trwa nabór na szkolenia, które odbędą się w terminach:

WĘDLINIARZ w terminie: 18.09 – 30.09.2017 r.

PIEKARZ w terminie: 02.10 – 14.10.2017 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  • Pokrywamy koszty dojazdu na miejsce szkolenia.
  • Zapewniamy nocleg i wyżywienie przez cały czas trwania kursu  łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziele)

Jesteś osobą od 18-25 roku życia, bezrobotną, poszukujesz pracy,
uczysz się a mimo to chcesz podnieść swoje kwalifikacje.

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!

Zapisy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8 (IV piętro bud. MGOPS)
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
Tel. 17 2765 595 lub 17 2765 149

Pozwolenie na budowę w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa budowlanego

Ciągle zmieniające się przepisy regulujące wykładnię prawa materialnego wywołują niejednokrotnie w Naszym życiu częste obawy przy podejmowaniu ważnych dla Nas życiowych decyzji. Bardzo trudną i często wymagającą od Nas dużego poświęcenia inwestycją jest budowa wymarzonego domu lub też innego budynku.
Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) reguluje obecnie obowiązujące przepisy w zakresie wydawanych pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszeń obiektów budowlanych, które pozwolenia na budowę nie wymagają.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Szanowni mieszkańcy Gminy i Miasta Strzyżów. Zwracamy się do Was z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Pytania w niej zawarte mają na celu ocenę dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów, jej największych sukcesów, porażek oraz wskazanie na najważniejsze zdaniem mieszkańców inwestycje w przyszłości. Wynik zostanie opublikowany na stronie Stowarzyszenia Projekt Strzyżów i będzie miał charakter informacyjny dla wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Ocena dotychczasowego rozwoju Gminy i Miasta Strzyżów

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku jako elementu skoku naszego kraju w nowoczesność

Na zaproszenie Liceum Ogólnokształcącego jedną z lekcji przedsiębiorczości poprowadził założyciel Projektu Strzyżów Tomasz Wójtowicz, który poruszył tematykę rozwoju przedsiębiorczości w Polsce po 1989 roku jako elementu skoku naszego kraju w nowoczesność. Mowa była m.in. o tym, jak kraje zachodnie wypracowywały zamożność na przestrzeni lat, co jest źródłem zamożności narodów, jak Polska powinna doganiać Zachód, kiedy możemy zrównać się z Zachodem Europy pod względem wielkości gospodarki oraz jaką rolę ma do odegrania w tym procesie mała i średnia przedsiębiorczość. Mamy nadzieje, że ziarno pasji do ekonomii i gospodarki zostało zasiane

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na bezpłatne szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Strzyżowie

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH

 
1. „Spawacz metodą TIG-141”
Czas trwania szkolenia: 103 h– 13 dni

2.„Fakturzysta z obsługą gospodarki magazynowej, kasy fiskalnej i elementami sprzedaży”
Czas trwania szkolenia: 88 h– 11 dni

3. „Operator wózka jezdniowego z obsługą programu magazynowego”
Czas trwania szkolenia: 72 h– 9 dni

4. „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”
Czas trwania szkolenia: 120 h– 15 dni

Planowany termin realizacji: czerwiec/lipiec 2017

Oferta dla: osób bezrobotnych, nie uczących się w wieku 18-24 lata.

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, ubezpieczenie NNW

Zapisy: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie ul. Słowackiego 8 (budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, IV piętro)

tel. 17 276-55-95 / 693 217 096
e-mail: osz.strzyzow@ohp.pl

ZAPISY TRWAJĄ
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!