Category Archives: Artykuły

Modernizacja gospodarstw rolnych – nabór wniosków ARiMR. Aspekty organizacyjne i prawne

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem poczty. Można również złożyć wniosek poprzez biuro powiatowe ARiMR.

Operacja dedykowana jest dla rolników, którzy zamierzają przeprowadzić inwestycje w swoim gospodarstwie rolnym. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 900 tyś zł.

Debata „Jaka przyszłość czeka Lasy Państwowe?”

10 marca odbyła się debata organizowana przez naszych partnerów – Stowarzyszenie Agora Podkarpacka oraz Klub Konserwatywny w Rzeszowie. Jej przedmiotem była sytuacja w Lasach Państwowych i ich przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści (Tomasz Kulesza, Kazimierz Gołojuch), eksperci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (Paweł Skoczowski). Debatę poprowadził Tomasz Wójtowicz, który reprezentował Instytut Universum Civile.

Wkrótce kolejne spotkania.

Energia elektryczna z farmy fotowoltaicznej w powiecie strzyżowskim

Innowacyjność staje się podstawą współczesnej gospodarki. Naturalnymi miejscami gdzie powstają wynalazki zmieniające nasze codzienne życie, jak również następuje komercjalizacja patentów są uczelnie wyższe oraz laboratoria badawcze międzynarodowych korporacji. Ziemia strzyżowska mimo braku jednych i drugich także posiada własne innowacje. Droga do nich biegnie przez mały i średni biznes. Przykładem tego jest pierwsza w naszym powiecie farma fotowoltaiczna zbudowała przez przedsiębiorstwo Grzegorza Potwory – członka honorowego Stowarzyszenia Projekt Strzyżów.

W związku z powyższym, iż zalicza się ona no nowych rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacji nt. farm fotowoltaicznych autorstwa Grzegorza Potwory.

Szlachetna Paczka – kampania darczyńców, zostań jednym z nich !!!

Rozpoczęła się kampania poszukiwania darczyńców w projekcie SZLACHETNA PACZKA, zostań jednym z nich, stwórz paczkę i pomóż rodzinom w potrzebie.

Nie ma biednej, nie ma bogatej – JEST JEDNA POLSKA

Szlachetna Paczka – Strzyżów edycja 2013

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów pomaga skompletować zespół wolontariuszy, którzy chcą pomóc ludziom z naszej okolicy wygrać z biedą!

Wejdź na: www.superw.pl i dołącz do naszego rejonu STRZYŻÓW I OKOLICE.

Jeśli chcesz przeczytać coś więcej na temat projektu to zapraszamy na stronę www.szlachetnapaczka.pl

Koncert charytatywny na rzecz Mai Gajdy

Zachęcamy do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym na rzecz Mai Gajdy, jakie będzie miał miejsce UWAGA ZMIANA TERMINU 23  czerwca (niedziela) od godziny 14:00 na placu Domu Kultury Sokół w Strzyżowie.
Koncert ma na celu pomoc w leczeniu małej Mai. Na uczestników koncertu będzie czekało wiele atrakcji, m.in. pokaz rowerowy Krystiana Herby, występ Magdaleny Welc i zespołu Ciryam.

Usuwanie drzew i krzewów – uwagi praktyczne

Wielu z Nas posiada na terenie swoich domów, działek, ogrodów piękne drzewa, krzewy, które upiększają miejsce naszego zamieszkania. Niekiedy jednak zachodzi konieczność usunięcia jednego lub kilku sztuk drzew bądź krzewów z terenu naszej nieruchomości. Powodem może być np. zły stan biologiczny danego drzewa zagrażający bezpieczeństwu pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu czy bezpieczeństwu ruchu drogowego jeżeli takowe drzewo rośnie w pobliżu pasa drogowego. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 ze zm.)  art. 83 – 86 usunięcie drzew i krzewów powyżej 10 lat (nie dotyczy to drzew owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody) musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W tym celu należy złożyć wniosek do właściwej Gminy jeżeli dane drzewo bądź krzew rośnie na terenie działki, której jesteśmy właścicielem lub właściwego Starostwa Powiatowego na wniosek danej gminy jeżeli wycinka dotyczy drzew bądź krzewów rosnących na ternach gminnych.

Jak wybudować swój wymarzony dom?

 

Wiele osób marzy aby mieć w swoim życiu własny dom, własne mieszkanie, które zapewni poczucie komfortu, bezpieczeństwa w gronie swojej rodziny. Musimy pamiętać, że nie wystarczy nam tylko zakupiona pod budowę wymarzona działka czy spora ilość pieniędzy przeznaczona na uwicie naszego rodzinnego gniazdka. Potrzeba nam także załatwić kilka ważnych dla nas i dla naszej budowy spraw urzędowych, niezbędnych do tego aby nasz dom mógł powstać. W pierwszej kolejności musimy udać się do odpowiedniej gminy, na terenie której zamierzamy budować nasze mieszkanie w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy niezbędnej w późniejszym czasie do wydania decyzji zezwalającej na budowę, którą wydaje właściwy Starosta. Mając uzyskaną w gminie decyzję o warunkach zabudowy lub ważny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musimy w dalszej kolejności poszukać sobie uprawnionego projektanta, który wykona projekt budowlany. Po spełnieniu powyższych procedur możemy udać się do właściwego Starostwa Powiatowego w celu złożenia do wydziału architektury i budownictwa wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.