Blog Projektu Strzyżów – XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami na blogu Projektu Strzyżów. Ostatni wpis autorstwa Grzegorza Barana dotyczy przebiegu XXXII sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie.

Dnia 29 sierpnia 2013 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie.

W trakcie jej trwania rozpatrywano następujące projekty uchwał:

  • Zmieniająca uchwałę Nr XLIII/404/10 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzyżów.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 12 za, 8 wstrzymało się. Przyjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją likwidacja Szkoły Podstawowej w Zawadce z dniem 31 sierpnia 2013 roku. Powyższa uchwała zmienia sieć szkół oraz włącza do obwodu Szkoły Podstawowej w Grodzisku dzieci z dotychczasowego obwodu Szkoły Podstawowej w Zawadce.

  • Zmieniająca uchwałę Nr XX/157/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 12 za, 8 wstrzymało się. Powód przyjęcia powyższej uchwały j.w.

  • W sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Domaradz.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 17 za, 2 wstrzymało się. Porozumienie zawarte między Gminą Strzyżów i Gminą Domaradz pozwoli na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola bł. Edm. Bojanowskiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny NP. w Domaradzu.

  • W sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Strzyżów a Gminą Wiśniowa w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Wiśniowa.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 19. Porozumienie zawarte między Gminą Strzyżów i Gminą Wiśniowa pozwoli na pokrycie kosztów pobytu osób zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa, która nie prowadzi ŚDS, z terenu której osoby ubiegają się o skierowanie do ŚDS działającego na terenie naszej gminy.

  • W sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Strzyżów.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 11 za,4 przeciw, 5 wstrzymało się.

Konsekwencją przyjęcia powyższej uchwały:
Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe dla ludności, mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 z wyjątkiem stacji benzynowych.
Zakłady gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane w każdym dniu tygodnia pomiędzy godziną 6:00 a 24:00. Ograniczenie to nie dotyczy dni i nocy, w których są organizowane w tych zakładach zamknięte imprezy okolicznościowe, a w szczególności przyjęcia rodzinne, zabawy i przyjęcia sylwestrowe i karnawałowe, studniówki.

  • W sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyznowie.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 19 za, 1 wstrzymał się. Pożyczka dotyczy sfinansowania wyposażenia boiska sportowego w Żyznowie w bramki i piłko chwyty.

  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 20 Radnych: 20 za. Gmina Strzyżów przeznaczyła w swoim budżecie na rok 2013 kwotę 500 tyś., na realizację chodników przy drogach wojewódzkich w następujących miejscowościach: Godowa 300 tyś., Żyznów 150 tyś., Dobrzechów 50 tyś.

  • Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2013 rok.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 18 Radnych: 15 za, 3 wstrzymało się.

  • Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/266/13 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżów na lata 2013 – 2029.

Komentarz: w głosowaniu brało udział 19 Radnych: 17 za, 2 wstrzymało się.

Autor: Grzegorz Baran
Źródło: http://projektstrzyzow.blogspot.com/

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)

Dodaj komentarz