Bezpłatne szkolenia dla młodzieży organizowane przez OSZ w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego, działający w Strzyżowie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, zaprasza na bezpłatne szkolenia:
– „magazynier, kasjer, fakturzysta” (termin realizacji październik, nabór do końca września),
– „opiekunka dziecięca” (termin realizacji listopad, nabór do końca października).
Oferta skierowana jest do:
– młodzieży w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która nie ukończyła nauki, albo ukończyła edukację na poziomie szkoły gimnazjalnej, szkoły zawodowej lub szkoły średniej,
– młodzieży nie posiadającej wykształcenia wyższego.

Zapisów na wybrane szkolenie można dokonać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie mieszczącego się przy ul. Słowackiego 8 (budynek MGOPS, IV piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45-15.45. Tel. (17) 276-55-95

Liczba miejsc ograniczona!

Źródło: Gmina Strzyżów, http://www.strzyzow.pl/pol/calendar/news/view/80/Bezplatne-szkolenia-dla-mlodziezy, 02.08.12

Spotkanie otwarte z doradcą zawodowym

Projekt Strzyżów zaprasza serdecznie na bezpłatne spotkanie otwarte z doradcą zawodowym 14 czerwca o 17:00 w Strzyżowie. Na spotkaniu poruszane będą m.in. kwestie:

– obecnej sytuacji na rynku pracy;

– pozyskiwania środków europejskich;

– problemu wyboru zawodu po szkole średniej;

– zawodów, profesji i specjalizacji, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy;

Osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt mailowy: projektstrzyzow@gmail.com

Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza kobiety do udziału w projekcie

Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza mieszkańców powiatu strzyżowskiego, w tym szczególnie kobiety zatrudnione w sektorze budownictwa do udziału w projekcie „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt „Zbudujmy swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zawodowe” jest szansą na nabycie, zmianę lub podwyższenie swoich kwalifikacji potrzebnych do pracy w branży budowlanej. Skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców województwa podkarpackiego zatrudnionych w firmach związanych z branżą budowlaną.
Continue reading „Fundacja Akademia Obywatelska zaprasza kobiety do udziału w projekcie”

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych organizowane przez OSZ w Strzyżowie

Ośrodek Szkolenia Zawodowego działający w Strzyżowie w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” zaprasza do korzystania z ofert bezpłatnych szkoleń zawodowych skierowanych do młodzieży: w wieku 18-25 lat, nieuczącej się i niepracującej, która zakończyła naukę na poziomie gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej. Obecnie trwa nabór na kurs: „KIEROWCA – OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH”.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul.Słowackiego 8, (budynek MGOPS IV piętro) lub pod numerem (17) 276-55-95.

Źródło: http://www.strzyzow.pl/aktualnosci/2012/05/aktual_ohp.htm

Dlaczego Projekt Strzyżów?

Stowarzyszenie Projekt Strzyżów jest organizacją pozarządową funkcjonująca na podstawie ustawy o stowarzyszeniach z 1989 roku, założonym przez grupę młodych ludzi w styczniu 2012 roku. Pierwszym pytaniem, jakie nasuwa się osobom zainteresowanym działalnością Stowarzyszania, jest: dlaczego powstało i jaka była intencja założenia nowej, oddolnej inicjatywy społecznej?

Organizacje pozarządowe pełnią w Polsce coraz większa rolę. Wyłączone z aktywności społecznej w czasach PRL, od 1989 roku przeżywają swój renesans, aktywnie wspierając działania administracji publicznej w takich dziedzinach życia społecznego, jak: edukacja, oświata, pomoc społeczna, kultura, sport i turystyka. Na koniec III kwartału 2006 roku w rejestrze REGON (rejestrze podmiotów gospodarki narodowej) zarejestrowanych było 8212 fundacji i aż 55016 stowarzyszeń. Największa część organizacji (39,2%) działa w obszarze sportu, turystyki, rekreacji oraz pokrewnych dziedzinach, mających na celu realizację hobby własnych członków. Inne koncentrują się na działalności kulturowej, oświatowej i edukacyjnej.

Continue reading „Dlaczego Projekt Strzyżów?”