Nasze zdjęcia.

Zobacz więcej zdjęć w naszej galerii!!!

Nasze zdjęcia.

Zobacz więcej zdjęć w naszej galerii!!!

Nasze zdjęcia.

Zobacz więcej zdjęć w naszej galerii!!!

Sukces naszych radnych

W wyniku zabiegów Radnych Forum Obywatelskiego Rady Miejskiej w Strzyżowie (Wiesława Złotka, Grzegorza Barana i Piotra Tomkowicza) samorząd województwa dofinansuje budowę chodników w miejscowościach: Dobrzechów, Godowa i Żarnowa.

chodniki

Zapraszamy na spotkanie z Senatorem RP Zdzisławem Pupą

Zapraszamy na spotkanie poświęcone problematyce rolnej. Gościem będzie Senator RP Zdzisław Pupa – członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska. Tematy, jakie nas interesują to:

- dopłaty bezpośrednie w latach 2015-2020;
- energia odnawialna, a potrzeby rolnictwa;
- ekonomika rolnictwa;
- rolnictwo ekologiczne;
- rola i znaczenie rolnictwa, a gospodarka powiatu strzyżowskiego

pupa

Zapraszamy na spotkanie poświęcone zagospodarowaniu przestrzennemu

Współczesne procesy osadnicze coraz bardziej potęgują różnice między dużymi ośrodkami miejskimi, a mniejszymi miastami powiatowymi takimi jak Strzyżów. Odpływ ludzi młodych, lokowanie największych inwestycji zewnętrznych w miejskich obszarach funkcjonalnych, rozrost miast wojewódzkich powoduje błędne złudzenie, że problem mądrego zagospodarowania przestrzennego i estetycznego otoczenia jest bez znaczenia w mniejszych ośrodkach. W naszej opinii wykorzystanie malowniczego położenie Strzyżowa, jego historycznych tradycji architektonicznych oraz kultury może być jednym z elementów przyszłego rozwoju. Dlatego zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie poświęcone zagospodarowaniu przestrzennemu. Gościem będzie inżynier Wojciech Fałat. Serdecznie zapraszamy!

Plakat konferecja ZP

Spotkanie na temat odnawialnych źródeł energii

Czy ustawa o odnawialnych źródłach energii wyjaśnia wszystkie niejasności związane z zawiłościami prawnymi i finansowymi? Dlaczego współpraca samorządu i komercyjnych przedsiębiorstw w ramach PKEO jest kluczem do sukcesu? W jakim okresie czasu można liczyć na zwrot inwestycji w ramach użytkowania farmy fotowoltaicznej? Czy OZE mogą być fundamentem innowacyjności gminy i miasta Strzyżów? – to tylko niektóre z pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć na spotkaniu poświęconym odnawialnym źródłom energii.

Blog Projektu Strzyżów – XXXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wpisie na naszym blogu. Radny Grzegorz Baran wskazuje m.in. na kończącą się Strategie Gminy i Miasta Strzyżów oraz zgłasza wniosek o konieczności rozpoczęcia pracy nad nową.

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Odnawialne źródła energii – spotkanie z przedstawicielami PKEO

8 kwietnia Rada Ministrów przyjęła ustawę o odnawialnych źródłach energii, jednocześnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o naborze wniosków do programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Kilka miesięcy temu natomiast w powiecie strzyżowskim powstała pierwsza farma fotowoltaiczna.
Świadomi dynamicznych zmian i roli jaką mogą odegrać OZE dla samorządów, sektora MŚP oraz indywidualnych odbiorów energii, zdecydowaliśmy się zorganizować spotkanie poświęcone tej tematyce.

Zapraszamy!

oze

Blog Projektu Strzyżów – Budżet obywatelski – idea, przykłady oraz możliwości zastosowania w Gminie i Mieście Strzyżów

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wpisem na naszym blogu. Tomasz Wójtowicz przedstawia ideę budżetu obywatelskiego, jego zalety, proces konstruowania oraz możliwości zastosowania w gminie Strzyżów

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Pomóż zwyciężyć LO Strzyżów w konkursie publiczności Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu 2014

Uczniowie LO w Strzyżowie po raz kolejny biorą udział w ANP. Tym razem konkurencja jest większa niż rok temu. Nasi koledzy i koleżanki o nagrodę publiczności będą rywalizować z kilkudziesięcioma innymi szkołami z 10 województw. Pomóżmy im wygrać.
Wejdź na poniższą stronę i zagłosuj na zdjęcie i tekst „Polska naszych marzeń”. Każdy głos zbliża ich do Weekendu Zwycięzców – pobytu w jednym z pensjonatów wypoczynkowych w Małopolsce :)

http://www.anp.kj.org.pl/konkurs/obrazek/109/

Blog Projektu Strzyżów – XXXIX Sesja Rady Miejskiej W Strzyżowie

Prace społecznie użyteczne stanowią jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku. Jednak realnym i najważniejszym instrumentem aktywizacji zawodowej bezrobotnych na terenie naszej gminy i powiatu, będzie utworzenie na terenie Strzyżowa podstrefy SSE Euro-Park Mielec. Odbywanie kolejnych staży, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, czy też robót publicznych nie zlikwiduje wysokiej stopy bezrobocia na naszym terenie, utrzymującej się już od bardzo wielu lat (stopa bezrobocia w latach 2003-2014 stale utrzymuje się na poziomie dwudziestu kilku procent). – Jeden z komentarzy Grzegorza Barana przedstawiającego przebieg Trzydziestej Dziewiątej Sesji Rady Miejskiej w Strzyżowie. Zachęcamy do zapoznania się z całością

http://projektstrzyzow.blogspot.com/

Spotkanie z Marszałkiem Władysławem Ortylem

„Wsparcie dla przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020 z uwzględnieniem założeń Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego – Podkarpackie 2020″ – temat takiej prezentacji wygłosił Marszałek Władysław Ortyl na spotkaniu zorganizowanym 26 marca br. Była to okazja do zapoznania się z założeniami strategii oraz środkami, o jakie będą mogli ubiegać się samorządowcy i przedsiębiorcy.